Procvičujeme slovní zásobu - klasika #11

Vydáno dne 01.04.2011

Slovíčka 10. lekce učebnice Familia Romana se zaměřují na divou zvěř a zlobivé děti :-). Gramaticky pak na třetí deklinaci a slovesné infinitivy.Doplňte vhodné slovo podle smyslu a tvaru.

 1. Piscés in aquá ________.

  1. ambulant
  2. currunt
  3. natant
  4. volant
 2. Avis duás ________ habet.

  1. álás
  2. capita
  3. caudás
  4. nídós
 3. Canis quattuor ________ habet.

  1. caudás
  2. fólia
  3. nídós
  4. pedés
 4. Gemmae ________ nón possunt.

  1. edí
  2. emí
  3. fúrárí
  4. vendí
 5. Puella pilam ________ et cum puerís pilá lúdere vult.

  1. ascendit
  2. canit
  3. tenet
  4. timet
 6. Parví avés ________ vocantur.

  1. animalia
  2. canículae
  3. múrés
  4. pullí
 7. Puerí malitiósí in arborem ________.

  1. ascendunt
  2. habitant
  3. sustinent
  4. volant
 8. Autumnó ________ cadunt.

  1. fólia
  2. petasí
  3. pilae
  4. rámí
 9. Homó vívit, dum ________.

  1. latrat
  2. natat
  3. spírat
  4. volat
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) d, 4) a, 5) c, 6) d, 7) a, 8) a, 9) c
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: