Certamen latinum 2010 - zemské kolo A

Vydáno dne 07.04.2011

Vyzkoušejte si, jak byste uspěli v zemském kole latinské olympiády. V článku najdete verzi pro začínající latináře.Certamen latinum 2010 - zemské kolo A

Nejprve přeložte text. Následující otázky se obvykle textu více či méně dotýkají.

De delphinis et hominibus
delphinus Iam antiquis temporibus delphini erant animalia hominibus amica. Gaius Plinius Secundus, praeclarus scriptor Romanus, in libro suo, qui Historia naturalis appellatur, de amicitia pueri et delphini narrat. Discipulus quidam a delphino admodum amabatur. Cottidie delphinus puerum in mari exspectabat. Dorsum suum ei praebebat et per magnum mare eum in scholam vehebat et domum revehebat per multos annos usque ad mortem pueri. Tum ad locum litoris tristissimus longe veniebat et amicum suum quaerebat.

 


1. Vypište z textu slova řeckého původu, pište je v základním tvaru a oddělujte čárkami, pokud se opakují, zapište je jen jednou:  ___________________________(1)

2. Uveďte všechny významy slova liber: ___________________________(2)

3. Najděte v textu substantivum odvozené od slovesa discere:  ___________________________(3)

4. Jaký význam má předpona slovesa revehere:  ___________________________(4)

5. Najděte v textu slova, z nichž jsou odvozena česká slova: prebenda TTT ___________________________(6)
antika: ___________________________(7)
lokální: ___________________________(8)
6.Ŕímský spisovatel, voják a právník Gaius Plinius Secundus zahynul při velké přírodní katastrofě, která v 1. stol. po Kr. postihla jižní Itálii. O jakou katastrofu se jednalo?  ___________________________(9)

7.Uveďte jméno slavného řeckého filozofa, který se rovněž všestranně zabýval přírodovědnými otázkami:  ___________________________(10)

8. Jak se jmenoval řecký básník a hudebník, kterého po přepadení jeho lodě piráty podle pověsti rovněž zachránil delfín? ___________________________(11)

9. Zvířata byla v antickém náboženství rovněž atributy bohů. Kterým z antických bohů/bohyň náležel orel ___________________________(12) a sova ___________________________(13)  ?

10. Která zvířata podle pověsti zachránila Řím před dobytím Galy? 

Správné odpovědi: 1) delphinus, historia, schola ; 2) kniha - substantivum / svobodný - adjektivum ; 3) discipulus ; 4) vyjadřuje opakování činnosti / vyjadřuje směřování zpět ; 5) praebere / praebeó ; 6) antiquus ; 7) locus ; 8) výbuch sopky Vesuv / výbuch Vesuvu ; 9) Aristoteles / Aristotelés ; 10) Arión ; 11) Zeus / Jupiter ; 12) Athéna / Minerva ; 13) posvátné kapitolské husy / husy
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: