Familia Romana - V. lekce

Vydáno dne 20.05.2011

V páté lekci učebnice Lingua Latina per se illustrata se naučíte slovní zásobu týkající se bydlení.Téma bydlení si můžete procvičit také ZDE anebo se můžete podívat na příklad s obrázkem ZDE.

 
ab - od

preposition - předložka s ablativem před souhláskou má tvar á

 
ablátívus - ablativ, 6. pád

kým čím, kom čem

 
agit - dělá (on, ona)

verb - agó, ere, égí, áctum - konat, činit

amat
amat - miluje (on, ona)

verb - amó, -áre, áví, átum - milovat

aqua
aqua - voda

noun - -ae, f. čti akva

 
átrium - síň, předsíň

noun - -í, n.

 
carpit - trhá (on, ona)

verb - carpó, ere, psí, ptum - trhat

cubiculum
cubiculum - ložnice

noun - -í, n.

 
cum - s
AmE
Přehrát

preposition - pojí se s ablativem

 
délectat - raduje se (on, ona)

verb - délectó, áre, áví, átum - radovat se

 
- s ní, jí (s kým čím)

pronoun - ablativ od zájmene ea - ona

 
ea - ta, ona

pronoun -

 
ea - ona (množné číslo od ono)

pronoun -

 
eae - ony

pronoun -

 
eárum - nich, jich (druhý pád množného čísla)

pronoun - genitiv plurálu od EA

 
eás - je (koho co vidím, ženy)

pronoun - akuzativ plurálu od ea

 
- jím, s ním (s kým, s čím)

pronoun - ablativ od zájmene is - on

 
eórum - nich, jich (druhý pád množného čísla)

pronoun - koho čeho, genitiv pl. zájmene IS

 
eós - je (koho co vidím, pány)

pronoun - akuzativ plurálu od is

 
etiam - také

adverb - čti: /ecijam/

 
ex - z, podle

conjunction - pojí se s ablativem

fenestra
fenestra - okno

noun - - ae, f.

 
foedus - ošklivý, hanebný

us, a, um

habitat
habitat - bydlí (on, ona)
AmE
Přehrát

verb - habitó, áre, áví, átum - bydlet

hortus
hortus - zahrada

noun - -í, m.

 
id - to, ono
AmE
Přehrát

pronoun -

 
- oni

pronoun -

 
iís - s nimi

pronoun - ablativ plurálu zájmen is, ea, id

 
impluvium - nádrž na vodu

noun - -í, n.

lílium
lílium - lilie

noun - -í, n.

násus
násus - nos

noun - -í, m.

óstium
óstium - vchod, brána

noun - -ií, n.

peristýlum
peristýlum - peristyl

noun - -í, n.

pulcher
pulcher - krásný, hezký

er, ra, rum

rosa
rosa - růže
BrE
Přehrát

noun - -ae, f.

 
sine - bez

preposition - pojí se s ablativem

 
sólus - sám, jediný

pronoun - us, a, um

vílla
vílla - statek
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>
Přepis bublinkové nápovědy: