Adjektiva 1. a 2. deklinace - cvičení

Vydáno dne 31.05.2011

Začátečníci si mohou ověřit, zda správně pochopili, jak se pracuje s přídavnými jmény.1. puella ________________________________ (1)
2. puer ________________________________ (2)
3. oppidum ________________________________ (3)
4. discipulus ________________________________ (4)
5. ancilla ________________________________ (5)
6. poeta ________________________________ (6)
7. vir ________________________________ (7)
8. liber ________________________________ (8)
9. ager ________________________________ (9)
10. magistra  ________________________________ (10)

Možnosti:
  1. a) pulcher
  2. b) pulchra
  3. c) pulchrum
  1. a) industria
  2. b) industrium
  3. c) industrius
  1. a) parva
  2. b) parvum
  3. c) parvus
  1. a) proba
  2. b) probum
  3. c) probus
  1. a) mala
  2. b) malum
  3. c) malus
  1. a) clára
  2. b) clárum
  3. c) clárus
  1. a) aegróta
  2. b) aegrótum
  3. c) aegrótus
  1. a) antíqua
  2. b) antíquum
  3. c) antíquus
  1. a) láta
  2. b) látum
  3. c) látus
  1. a) bona
  2. b) bonum
  3. c) bonus
Správné odpovědi: 1) pulchra , 2) industrius , 3) parvum , 4) probus , 5) mala , 6) clárus , 7) aegrótus , 8) antíquus , 9) látus , 10) bona
Přepis bublinkové nápovědy: