Isidor ze Sevilly - Etymologiae

Vydáno dne 14.06.2011

V nakladatelství Oikoymenh vyšla neuvěřitelná encyklopedie Isidora ze Sevilly – Etymologie. Je to vlastně takový výkladový latinský slovník, díky kterému se můžeme seznámit s významem jednotlivých latinských pojmů a leckdy budeme velmi překvapeni. Podívejme se na ukázku.Isidor ze Sevilly - Etymologiae

V nakladatelství Oikoymenh vychází mnohasvazkové dílo Isidora ze Sevilly - Etymologie. Dílo vychází v zrcadlovém překladu a přináší nám seznámení s významnou složkou středověké vzdělanosti. Dovolte mi citovat z recenze vydané Listech filologických 134/2011/1-2: Etymologie "byla chloubou každé významné středověké knihovny a do počátku 13. století poskytovala uznávaný a oblíbený úvod do studia všech odborných disciplín, shrnující znalosti o reáliích mizejícího antického světa". Celkem bylo u nás vydáno 18 knih celé encyklopedie a na jejich zpracování se podíleli významní mediavelisté našich vysokých škol. A než se pustíme do ukázky, dovolte mi ještě jeden citát ze zmíněných Listů filologických: "Možnou námitku, proč dotovat dílo, které se obrací k poznání minulosti, je třeba oslabit poukazem, že i tak staré dílo se zaobírá moderním problémem kultury jazyka. Jde především o prvé tři knihy, věnované "svobodným uměním", kde výklad o řeči přibližuje mluvu i jako nástroj pro cestu za Božím tajemstvím. Latina měla tehdy zvláštní postavení. Byla jazykem administrativy, vědy i liturgie a její opanování umožnilo proniknout do četby klasického textu, latinského překladu bible a učených výkladů církevních otců. K tomu však nestačilo povrchní klouzání po hladině textu, k opravdovému porozumění bylo třeba znalostí o skladbě vět, zkoumání původu slov i ovládnutí pravidel stylistiky..."

Překlad k následující ukázce naleznete pod žárovičkou, přeložila Lucie Pultrová. Jednotlivá hesla byla vybrána namátkově z X.knihy.

 

Calculator a calculis, id est lapillis minutis, quos antiqui in manu tenentes numeros conponebant.

Furcifer dicebatur olim, qui ob levi delicto cogebatur ad hominis ignominiam, magis quam supplicii causa, furcam circa viam ferre, praedicans peccatum suum et monere ceteros, ne qui simile peccarent.

Inbecillus, quasi sine baculo fragilis et inconstans.

Informis, ingens, non quod non habeat formam, sed quod ultra formam magnitudinem habeat.

Inops, qui sine terra est, opem enim terram intellegimus, quia opem fert fructificando.

Nemo ab homine tractum, id est ne homo, quod est pro nullo, nullus autem quasi ne ullus. Nullus, ne ullus.

Nazaraeus, id est sanctus Dei. Nazaraeus olim dicebatur, qui sanctam comam nutriebat et nihil contaminatum conspiciebat, abstinens se a vino omnique sicera, quae mentem ab integra sanitate pervertit.

Praesens dictus, quod sit prae sensibus, id est coram oculis, qui sensus sunt corporis.

Nakolik měl Isidorus ze Sevilly ve své etymologii slov pravdu a nakolik se mýlil, to si můžete přečíst v edici jeho encyklopedie. Knížku můžete zakoupit přímo u vydavatele Oikoymenh nebo v eshopu Libri Latini.

Přepis bublinkové nápovědy: