Familia - cvičení

Vydáno dne 07.08.2011

Procvičte si slovní zásobu oddílu Moje rodina.Nejprve si prohlédněte základní slovní zásobu Familia. Slovíčka se můžete naučit také ZDE.

Familia

 1. Soror matris ________ mea est.

  1. avia
  2. cónsobrína
  3. fília
  4. mátertera
  5. neptis
 2. Fília ________ meí sum.

  1. fílií
  2. frátris
  3. nepótis
  4. patris
  5. socerí
 3. Pater avunculí ________ meus est.

  1. avus
  2. cónsobrínus
  3. fílius
  4. fráter
  5. nepós
 4. Mater uxoris ________ est.

  1. mátertera
  2. neptis
  3. socrus
  4. soror
 5. Mater sum et duós líberós habeó. Fílium Márcum et ________ Júliam.

  1. aviam
  2. cónsobrínam
  3. fíliam
  4. materteram
  5. sororem
 6. Mater matris ________ mea est.

  1. avia
  2. avus
  3. fília
  4. mátertera
  5. neptis
 7. Fíliae fíliae ________ sunt.

  1. cónsobrínae
  2. máterterae
  3. neptés
  4. socrús
  5. sororés
 8. Commúnem matrem habémus. Egó et ________ mea.

  1. avia
  2. cónsobrína
  3. fília
  4. neptis
  5. soror
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) a, 4) c, 5) c, 6) a, 7) c, 8) e
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: