Terminologiae medicae ianua - 1. lekce B

Vydáno dne 19.11.2011

Adjektiva první lekce slovní zásoby pro mediky.Se svolením nakladatelství Academia uvádíme slovní zásobu z učebnice pro budoucí lékaře.

 
acrómiocláviculáris - akromioklavikulární

is, e

biceps
biceps - dvojhlavý

bicipitis, jednovýchodné adj. músculus biceps

brachiális
brachiális - pažní

-is, e

 
brevis - krátký

is, -e

 
coracoacrómiális - korakoakromiální

is, e

costális
costális - žeberní

is, e

 
dexter - pravý
BrE
Přehrát

er, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

chírúrgicus
chírúrgicus - chirurgický

us, a, um

 
ínferior - dolní, spodní

-ior, ius

interosseus
interosseus - mezikostní

us, a, um

 
laterális - boční, postranní

is, e

 
líber - svobodný, volný, dovolený

-er, a, um

 
longus - dlouhý

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

lúnátus
lúnátus - měsícovitý

us, a, um

 
maior - větší, velký

ior, ius

 
mediális - prostřední

is, e

 
minor - menší, malý

or, us

pisiformis
pisiformis - hráškovitý

is, e

prímus
prímus - první

determiner - us, a, um

quártus
quártus - čtvrtý

determiner - us, a, um

quíntus
quíntus - pátý

determiner - us, a, um

radiális
radiális - týkající se kosti vřetenní

is, e

 
recurréns - vracející se

-ntis

 
secundus - následující

us, a, um

secundus
secundus - druhý

determiner - us, a, um

 
sinister - levý
AmE
Přehrát

er, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

 
styloídeus - bodcovitý

us, a, um

 
superficiális - povrchový

is, e

 
superior - horní

ior, ius

tertius
tertius - třetí

determiner - us, a, um

 
tránsversus - příčný

us, a, um

 
ulnáris - týkající se kosti loketní

is, e

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>
Přepis bublinkové nápovědy: