Certamen latinum - zemské kolo 2010 B

Vydáno dne 04.02.2012

Letošní olympiády v latinském jazyce jsou v plném proudu. Podívejte se s námi na zadání zemského kola pro pokročilejší latináře z roku 2010.
Přečtěte si úvodní text. Předpokládá se, že text přeložíte. Poté zodpovězte otázky. K překladu můžete použít slovník, k otázkám už nikoli.

De pacis necessitate
Cineas, ut Pyrrhum a bello averteret, hoc modo cum eo collocutus est: "Quid faciemus, cum
Romanos vincemus?" Pyrrhus: "Totam Italiam occupabimus." Cineas: "Quid tum, cum Italia
occupata erit?" Pyrrhus: "Siciliam ad nostrum imperium adiungemus." Cineas: "Nonne tum
erit finis bellorum?" Pyrrhus: "Minime, etiam maiora conabimur: restat Africa, Carthago."
Cineas: "Sed cum Africa nostra erit, nonne facile Graecia et Macedonia potieris? Quid autem
tum facies?" Tum Pyrrhus: "In pace bona hic mutuis sermonibus delectabimur." Cui Cineas:
"Nonne hoc sine bello facere possumus?"

 1. Napište ve slovníkovém tvaru sloveso, jež je v textu zastoupeno tvarem collocutus  ___________________________(1)
 2. Vypište z textu latinská slova, z nichž jsou odvozena česká slova:

  averze ___________________________(2)

  okupace: ___________________________(3)

  nostrifikace: ___________________________(4)

  majorita: ___________________________(5)

  totální: ___________________________(6)

 3. Přeložte tato sobě velmi podobná slova:

  mutuus: ___________________________(7)

  mutus: ___________________________(8)

  mutatus: ___________________________(9)

  mutilatus ___________________________(10)

 4. Vyjděte ze cvičení 3 a jednotlivá tam uvedená slova přiřaďte k těmto výrazům (uvedené výrazy jsou ze slov ve 3. cvičení odvozené):

  mutismus: ___________________________(11)

  mutace: ___________________________(12)

  mutilace: ___________________________(13)

  angl.mutual: ___________________________(14)

 5. Z jakého latinského slova v textu je odvozeno jméno hlavního města Bolívie La Paz?  ___________________________(15)
 6. Uveďte, z jaké oblasti Řecka pocházel král Pyrrhos (měl podle ní i svůj přídomek, pod nímž vstoupil do historie): ___________________________(16)
 7. Uveďte, jaká zvířata Pyrrhos využíval v boji s Římany:  ___________________________(17)
 8. Na území kterého současného státu se nalézalo starověké Kartágo?  ___________________________(18)
Správné odpovědi: 1) colloquor, colloqui, collocutus sum ; 2) avertere ; 3) occupare ; 4) noster ; 5) maior ; 6) totus ; 7) vzájemný ; 8) němý ; 9) změněný ; 10) zmrzačený ; 11) mutus ; 12) mutatus ; 13) mutilatus ; 14) mutuus ; 15) pax ; 16) Epirus (řecky Epeiros) ; 17) slony ; 18) Tunis
Přepis bublinkové nápovědy: