Procvičujeme výslovnost #2

Vydáno dne 21.07.2012

Napíšeme si společně krátký latinský diktát.Procvičujeme výslovnost #2 - diktát

Do rámečku zapište slova, která slyšíte. Pište bez označení délek. Slovíčko si přehrajte tolikrát, kolikrát potřebujete.

 

Slovíčko 1
Slovíčko 2
Slovíčko 3
Slovíčko 4
Slovíčko 5
Slovíčko 6
Slovíčko 7
Slovíčko 8
Slovíčko 9

1. Slovíčko 1 ___________________________(1)
2. Slovíčko 2 ___________________________(2)
3. Slovíčko 3 ___________________________(3)
4. Slovíčko 4 ___________________________(4)
5. Slovíčko 5 ___________________________(5)
6. Slovíčko 6 ___________________________(6)
7. Slovíčko 7 ___________________________(7)
8. Slovíčko 8 ___________________________(8)
9. Slovíčko 9  ___________________________(9)

Správné odpovědi: 1) aqua ; 2) amicitia ; 3) itaque ; 4) absentia ; 5) lingua ; 6) sapientia ; 7) cantare ; 8) iam ; 9) saepe
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: