Kábrt Jan: Jazyk latinský pro SZŠ I. - 6. lekce

Vydáno dne 25.09.2012

Slovní zásoba z učebnice, tentokrát substantiva 5. deklinace a další slovesa. Slovní zásobu jsme doplnili zvukovou nahrávkou.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením nakladatele. 

arómaticus
arómaticus - aromatický

us, a, um /-tykus/

 
bene - dobře

adverb -

cariés
cariés - kaz

noun - éí, f.

 
diés - den, lhůta

noun - éí, f, m.

 
dignoscó - rozlišovat

verb - -ere, nóví, nótum

 
distinguó - rozlišovat, rozeznávat

verb - -ere /dystyngvó/

 
é - z

preposition - pojí se s ablativem před samohláskou má tvar ex

extrahó
extrahó - vytáhnout

verb - -ere, áxí, actum

faciés
faciés - obličej, tvář

noun - -éí, f.

fundó
fundó - lít

verb - -ere

habitus
habitus - vzhled

noun - ús, m.

herba
herba - rostlina

noun - -ae, f.

indicó
indicó - označovat, udávat

verb - -ere

laedó
laedó - poškodit, porušit

verb - -ere

 
lagoena - lahvička

noun - -ae, f. čti /lagéna/

 
longus - dlouhý

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

oblíquus
oblíquus - šikmý

us, a, um /oblíkvus/

praescríbó
praescríbó - předepisovat

verb - -ere, scrípsí, scriptum /préskrýbó/

 
pró - pro, za, kvůli
AmE
Přehrát

preposition - předložka s ablativem

 
profundus - hluboký

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

 
quantum - jak mnoho, kolik

adverb -

 
recipió - přijímat

verb - -ere, cépí, ceptum

 
scabiés - svrab

noun - éí, f.

 
seriés - řada

noun - éí, f.

 
siccus - suchý

us, a, um

speciés
speciés - čajová směs

noun - érum, f.

succus
succus - šťáva

noun - -í, m.

 
suffició - stačit

verb - -ere

 
superficiés - povrch

noun - éí, f.

 
tegó - krýt, přikrývat

verb - ere

unguentum
unguentum - mast

noun - -í, n. čti /ungventum/

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: