Procvičujeme sloveso ESSE

Vydáno dne 05.10.2012

Následující cvičení je určeno zdravotním sestřičkám – latinským začátečnicím :-). Obsahuje jednoduché cvičení na doplňování tvarů EST a SUNT.Na následujícím cvičení si jednoduchým způsobem procvičíte dva základní tvary slovesa ESSE – BÝT, a totiž tvar EST – JE a tvar SUNT – JSOU. Vzor: Medicus est. Lékař je. X Medicí sunt. Lékaři jsou.

 1. 1. Fráctúra ________.

  1. est
  2. sunt
 2. Scapulae ________.

  1. est
  2. sunt
 3. Glandulae ________.

  1. est
  2. sunt
 4. Cellula ________ .

  1. est
  2. sunt
 5. Aorta ________.

  1. est
  2. sunt
 6. Formae ________.

  1. est
  2. sunt
 7. Vertebrae ________.

  1. est
  2. sunt
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) b, 4) a, 5) a, 6) b, 7) b
Přepis bublinkové nápovědy: