Den latiny 12. listopadu 2012

Vydáno dne 02.11.2012

Ráda bych Vás všechny pozvala na Den latiny pořádaný Ústavem řeckých a latinských studií FF UK 12.11. 2012 v hlavní budově Filozofické fakulty v Praze na Palachově náměstí 2.Tento článek nemá žádný text…

Den latiny 12.11. 2012

Ústav řeckých a latinských studií pořádá 12. 11. 2012 Den latiny. Jedná se o mimořádnou událost, kdy se spolu setkají nejen ti, pro něž je studium klasických jazyků zaměstnáním, ale také studenti, vyučující středních škol a všichni zájemci o tento krásný jazyk.

*CO** DEN LATINY  
*KDY** 12.11.2012  
* KDE** hlavní budova Filozofické fakulty v Praze, Palachovo náměstí 2 (přímo u stanice metra Staroměstská)

V KOLIK od 10 hodin ve velké aule FF UK

Program: Zahájení programu: 10:00 ve velké aule FF UK Dopolední blok: 10:30 – 11:15 doc. PhDr. Václav Marek, CSc. S Římany dějinami Evropy – Přednáška se věnuje vybraným událostem evropských dějin, při nichž hrál antický Řím – historický, idealizovaný i kritizovaný 11:30 – 12:15 doc. Lucie Doležalová, PhD. – Půvab a úskalí latinské kultury středověké Evropy Odpolední blok: velká aula (č. 131) Odpolední blok:

13.30 – 14.15 Mgr. Jakub Žytek, M.Phil. Hýřivé milkování aneb O (ne)kvalitě českých překladů z latiny Po kterých českých překladech římských autorů sáhnout? Kterým se naopak vyhnout? Co všechno se v překladu ztrácí a co se do něj vnáší? Praktická demonstrace s hojnými ukázkami. PhDr. Jan Kalivoda Antický člověk a jeho čas

roční koloběh života křesťanských církví. Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D. a Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D. Od učebnic na jeviště aneb Když se v Čechách hrálo latinsky Co bývalo hlavním cílem výuky na jezuitských gymnáziích? Je možné po roce studia latiny hrát v tomto jazyce divadlo? Jak vypadalo herectví v baroku? A jak to spolu všechno souvisí? doc. Lucie Doležalová, Ph.D. Středověké umění paměti Přednáška představí středověkou techniku ars memorativa (umění paměti, tedy různé způsoby, jak si zapamatovat např. kázání nebo obsah univerzitních učebnic). Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. Homér jako kánon a hádanka Co zakládá kanonicitu Homéra? Jaké je místo homérských básní vzhledem k předcházející i následující tradici? Mgr. Ivan Prchlík Co může zaujmout historika na klasické verzi Kleopatry (1963)? Výklad k ukázkám z klasické verze Kleopatry ukáže, že z tohoto filmu se na rozdíl od většiny moderních lze i poučit. Mgr. Bořivoj Marek „Loquerisne Latine?“ aneb i to je možné a snad i žádoucí – stručný úvod do mluvené latiny Je latina mrtvá, živá, polomrtvá, nemrtvá, či dokonce nesmrtelná? Jak to vlastně je a proč se britští školáci učí, jak se latinsky řekne: “I can hardly keep my hands off you“? 14.30 – 15.15 Mgr. Martin Bažil, Ph.D. Obrazy ve verších. Antická figurální poezie Nejen moderní avantgardní básníci, ale i ti helénističtí a pozdněantičtí věděli, že zapsaná poezie (na rozdíl od ústně tradované) může ke zvuku veršů přibrat i jejich tvar a stát se obrazem, výtvarnou koláží z písmen a slov. Mgr. Karel Kůt Dobrodružství archeologie – starověk na vlastní dotek… Prezentace seznámí zájemce s oborem klasická archeologie. Na příkladech několika výzkumů si ukážeme práci přímo v terénu jak u nás, tak v zahraničí a metody využívané k bádání. Mgr. Iva Adámková, Ph.D. Strasti Otce vlasti. Návrat Karla IV. do Čech v latinských pramenech Na semináři bude věnována pozornost latinským pramenům (v českém překladu), které se váží k nelehkým prvním létům Karlova pobytu v Čechách a které představí také jeho stavební aktivity. doc. Lucie Pultrová, Ph.D. [Cicero], [Kikero], nebo [Čičero]? Jaká je „ta správná“ výslovnost latiny? Jak se mluvilo v klasickém Římě? A jak to vůbec můžeme vědět? Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D. Homér vs. Homér aneb Nehádají se jen politici 20. století zanechalo dva unikátní překlady homérských eposů vycházející z odlišných překladatelských principů, jež zásadně ovlivnily české literární prostředí. Mgr. Ivan Prchlík Co může zaujmout historika na klasické verzi Kleopatry (1963)? Výklad k ukázkám z klasické verze Kleopatry ukáže, že z tohoto filmu se na rozdíl od většiny moderních lze i poučit. **Mgr. Bořivoj Marek **„Loquerisne Latine?“ aneb i to je možné a snad i žádoucí – stručný úvod do mluvené latiny Je latina mrtvá, živá, polomrtvá, nemrtvá, či dokonce nesmrtelná? Jak to vlastně je a proč se britští školáci učí, jak se latinsky řekne: “I can hardly keep my hands off you“? místnost

Od 16 hodin jsou všichni srdečně zváni do klubu K4 v Celetné 20 na divadelní představení Romula sive Pentameron Romanum aneb Jak to bylo doopravdy

Plakát ke stažení!

Přepis bublinkové nápovědy: