1. a 2. deklinace #15

Vydáno dne 18.07.2013

Cvičení pro studenty klasické latiny. Pracujte s naším slovníkem, gramaticky si procvičíte první a druhou deklinaci a také konjugace.Procvičujeme 1. a 2. deklinaci Článek číslo 15 nebyl nenalezen!

Neznámá slovíčka vyhledejte v našem slovníku. U některých funguje dvojité kliknutí. Slovník aktivujete na www.latina-zdarma.cz/slovnik

 1. In (densus, a, um) ________ silvis puellae umbram (quaero) ________. TTT

  1. densas, quaerunt
  2. densis, quaerunt
  3. denso, quaerit
  4. densum, quaerit
 2. Nautae magnas (procella, ae) ________ pavent.

  1. procella
  2. procellam
  3. procellarum
  4. procellas
 3. Cum (diligentia,ae) ________ pueri in (ludus, i) ________ historiam discent.

  1. diligentiá, ludo
  2. diligentia, ludus
  3. diligentiae, ludum
  4. diligentiam, ludo
 4. Romani in (creber, a, um) ________ pugnis strenuos (inimicus, i) ________ vincebant.

  1. crebras, inimicis
  2. crebris, inimicis
  3. crebris, inimicos
  4. crebrum, inimicos
 5. Aquilae (columba, ae) ________ vorant.

  1. colubum
  2. columbae
  3. columbam
  4. columbás
 6. Officia (puer,i) ________ ardua sunt, sed cum (diligentia, ae) ________ pueri suscipiunt.

  1. puerís, diligentiá
  2. puerorum, diligentiá
  3. puerorum, diligentiam
  4. pueros, diligentiá
 7. Apud (Romanus, i) ________ in (ludus,i) ________ pueri sua (officium, i) ________ faciebant.

  1. Romanorum, ludo, officia
  2. Romanos, ludo, officia
  3. Romanos, ludos, officia
  4. Romanos, ludos, officios
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) a, 4) c, 5) c, 6) d, 7) b, 8) b

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: