Konjugace - procvičování #4

Vydáno dne 23.11.2013

Studenti zdravotnických oborů si vyzkoušejí znalosti koncovek všech konjugací v přítomném času. Cvičení pro začátečníky.Naučili jste se koncovky jednotlivých konjugací, drilové cvičení vám pomůže si uvědomit, jak vypadají jednotlivé koncovky a jaký mají mezi sebou vztah. V následujícím cvičení máte vybrat k jednotlivým tvarům tvary v opačném čísle. Nezapomeňte si sloveso přeložit.

 1. fínítur ________

  1. fíniunt
  2. fíniuntur
  3. fínuntur
 2. convocat ________

  1. convocant
  2. convocantur
  3. convocare
 3. invenímus ________

  1. invenímur
  2. invenió
  3. inveníre
 4. lavantur ________

  1. lavat
  2. lavatur
  3. lavó
 5. observámur ________

  1. observámus
  2. observó
  3. observor
 6. dignóscó ________

  1. dignóscémus
  2. dignóscimur
  3. dignóscimus
 7. distinguitur ________

  1. distinguintur
  2. distingunt
  3. distinguntur
 8. extrahitis ________

  1. extrahás
  2. extraheis
  3. extrahis
 9. funduntur ________

  1. funditur
  2. fundunt
  3. fundutur
 10. indicáris ________

  1. indicámení
  2. indicáminí
  3. indicátis
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) b, 5) c, 6) c, 7) c, 8) c, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: