Latina kolem nás - Žilina

Vydáno dne 14.02.2014

Díky laskavému svolení pana Petera Šimka Vám můžeme ukázat latinský nápis ze slovenského města Žilina. Navíc Vám přinášíme odkaz na webové stránky, na kterých je takovýchto latinských nápisů s kompletním překladem a vysvětlením celá řada. Vzhůru za našimi slovenskými sousedy…Latina kolem nás – Hodžova ulice Žilina – Slovensko

Nedávno mě jeden slovenský uživatel našeho webu upozornil na zajímavé stránky Povážského múzea v Žilině. Jedná se o stránky, na kterých jsou vyobrazeny latinské nápisy města Žilina spolu s jejich slovenským překladem a také podrobným komentářem. Přehled jednotlivých fotografií najdete na této adrese Latinské nápisy města Žilina. Autorem fotografií je pan Jozef Feiler, autorem textů pak pan Peter Šimko. Protože pánové byli velmi laskaví, můžu Vám nyní jeden takový článek ukázat. Vzhledem k tomu, že článku opravdu vůbec nic nechybí, přejali jsme ho celý.

Hodžova ulice v Žilině

Hodžova ulice v Žilině

Latinský nápis v Hodžovej ulici Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 14. 6. 2009)

Snáď najznámejším latinským nápisom v Žiline je nápis na meštianskom dome na Hodžovej ulici v Žiline. Dom je renesančný, prešiel prestavbou v 17. – 18. storočí. Text nápisu znie:

„NON NOBIS, DOMINE, AST TIBI SIT GLORIA ET VICTORIA. PSAL(mus) CXIII“

čo v preklade znamená:

„Nie nám, Pane, ale tebe, patrí sláva a víťazstvo. Žalm 113.

Ide o citát z Knihy žalmov, ktorý je chválou pravého Boha. Žalm je kritikou pohanstva a zdôraznením, že len pravá (kresťanská) viera zabezpečí človeku požehnanie a zveľadenie. Preto sláva patrí Pánovi. V Biblii nájdeme citát v pozmenenej podobe „Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam“ – „Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv.“

Spracoval: Mgr. Peter Šimko, historik Považské múzeum Žilina

Přepis bublinkové nápovědy: