Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 14. lekce

Vydáno dne 13.07.2014

Další slovní zásoba z učebnice pro zdravotní sestry. Tentokrát je zaměřena na substantiva odvozená z řečtiny.abdómen
abdómen - břicho

noun - -inis, n.

 
acquísitus - získaný (za života)

adjective - us, a, um čti: /akkvízitus/

 
affició - působit na něco, postihnout, způsobovat někomu něco

verb - ad- ere, affécí, affectum

 
anamnésis - předchorobí, anamnéza

noun - -is, f.

 
appelló - nazývat, jmenovat

verb - -áre, áví, átum

 
ascendéns - vzestupný

-entis, jednovýchodné adj.

basis
basis - spodina, základna
BrE
Přehrát
AmE
Přehrát

noun - is, f.

 
carótis - krkavice

noun - -idis, f. (artéria)

 
cólon - tračník
BrE
Přehrát
AmE
Přehrát

noun - -í, n. /kólon/

 
congenitus - vrozený

adjective - us, a, um

 
contractió - stažení, smrštění

noun - -ónis, f., čti: /kontrakcijó/

cúrátió
cúrátió - léčení

noun - -ónis, f., čti: /kúrácijó/

 
diabétés - průchod, průnik

noun - -ae, m.

 
diabétés ínsipidus - žíznivka, úplavice močová

noun - -ae, m.

 
diabétés mellítus - úplavice cukrová

noun - -ae, m.

diagnósis
diagnósis - rozpoznání nemoci, diagnóza
BrE
Přehrát
AmE
Přehrát

noun - -is, f.

 
diaphragma - bránice

noun - -atis, n. /dijafragma/

diastolé
diastolé - ochabnutí svaloviny srdeční komory, diastola

noun - -és, f.

 
dosis - dávka

noun - -is, f.

fissus
fissus - rozštěpený, rozštípnutý

adjective - -us, a, um

 
ganglion - nervová uzlina

noun - -í, n.

 
gramma - gram

noun - -atis, n.

 
intrávénósus - nitrožilní

us, a, um

létális
létális - smrtelný, smrtící

adjective - -is, -e

malformátió
malformátió - znetvoření, zrůda

noun - -ónis, f., čti: /malformácijó/

 
massétér - žvýkač (sval)

noun - -éris, m. (músculus)

narcósis
narcósis - znecitlivění, narkóza

noun - - is, f.

numeró
numeró - počítat

verb - áre, áví, átum

 
ólecránon - výběžek loketní

noun - -í, n.

organon
organon - ústrojí, orgán

noun - -í, n.

 
parótis - příušní žláza

noun - -idis, f. (glandula)

 
pleura - pohrudnice

noun - -ae, f.

relaxátió
relaxátió - uvolnění, ochabnutí

noun - -ónis, f. čti: /relaksácijó/

 
rhaphé - šev

noun - -és, f. /rafé/

séiungó
séiungó - oddělovat, rozložit

verb - -ere, čti: /séjungó/

 
sphinctér - svěrač (sval)

noun - -éris, m. (músculus)

 
systéma - soustava, systém

noun - -atis, n.

systolé
systolé - stažení svaloviny srdeční komory, systola

noun - -és, f.

ulna
ulna - loketní kost
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

úrétér
úrétér - močovod

noun - -éris, m.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: