Latina kolem nás: Tachov I

Vydáno dne 05.08.2014

Tachov leží nedaleko bavorské hranice a vlastně je to město tiché, nenápadné a málo zalidněné. Ale najdeme zde překrásné pozůstatky opevňovacího systému – tachovské hradby, rozlehlé náměstí založené Přemyslem Otakarem II., pozůstatek původního hradu z 12. století, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostelík sv. Václava, který se stal místem posledního odpočinku hraběnky Windischgrätzové, a nyní nově rekonstruovaný zbytek klášterního objektu, ve kterém se buduje víceúčelová odpočinková zahrada pro celou rodinu, která se stává součástí již existujícího muzea v objektu. Kolem dokola jsou pak krásné parky a pozůstatky arboret. Je to tedy město jako stvořené pro odpočinkovou letní dovolenou.V 17. století vznikl jako součást františkánského klášterního objektu kostel sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty. Historii budovy si můžete přečíst zde: historie kostela. Na průčelí budovy si přečteme jednoduchý nápis, který ale skrývá pokročilejší gramatiku :-). .<> Tachov Nápis jste přečetli jednoduše Soli Deo. Obě slova jsou ve stejném pádě. Zájmeno solus se totiž skloňuje podle vzoru unus, tj. sólus, sólíus, sólí, sólum a sóló. TTT *1

Překlad:
  1. komu: samotnému Bohu
Přepis bublinkové nápovědy: