Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Vydáno dne 20.08.2014

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.Naučte se slovíčka v našem programu on-line. Nelekejte se, že je označen jako anglicko-český, opravdu s vámi mluví latinsky. :-)

amícus
amícus - přítel

noun - -í, m.

 
apud - při

preposition - pojí se s akuzativem

canínus
canínus - špičákovitý

us, a, um

cárus
cárus - drahý

adjective - us, a, um

 
certus - jistý

adjective - us, a, um

 
cónservátívus - nenásilný, pozvolný, zdrženlivý

adjective - -us, -a, -um

déns canínus
déns canínus - špičák

noun - déns,-tis, m.

 
difficilis - nesnadný, těžký

is, e

 
facilis - snadný

is, -e

 
frequéns - hojný, četný

adjective - -entis

 
húmánus - lidský

us, a, um

 
ínspírátió - vdechování, nadechování

noun - -ónis, f.

iuventús
iuventús - mládí, mládež

noun - -útis, f.

látus
látus - široký, daleký

adjective - us, a, um

 
omnis - každý, všechen

pronoun - -e, dvojvýchodné

pater
pater - otec

noun - patris, m.

 
patria - vlast

noun - -ae, f.

 
próvocó - uměle vyvolávat, podněcovat

verb - -áre, -áví, - átum

 
púrus - čistý

adjective - us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

 
quam - než

conjunction -

 
rádícális - na kořen jdoucí, radikální

adjective - -lis, -e

 
redéstíllátus - opětovně překapávaný, předestilovaný

adjective - -us, -a, -um

 
semper - vždy

adverb -

senectús
senectús - stáří

noun - -útis f.

subtílis
subtílis - jemný, tenký

adjective - -lis, -e

 
útilis - užitečný

adjective - is, e - dvojvýchodné adjektivum

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: