Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 16. lekce

Vydáno dne 27.01.2015

Další slovní zásoba z učebnice pro zdravotní sestry. Lekce je zaměřená na nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií.Naučte se novou slovní zásobu. Jednotlivá slovíčka si pak můžete vyzkoušet v našem programu.

 
causális - příčinný

adjective - -is, -e /kauzális/

 
circulátió - oběh (krevní)

noun - -ónis, f. /cirkulácijó/

citó
citó - rychle

adverb - adv.

 
cónfectió - zhotovení, obal

noun - -ónis, f. (kónfekcijó) remedií

 
curvátúra - zakřivení, záhyb

noun - -ae, f.

 
distális - vzdálený

adjective - -is, -e

 
- dát, věnovat

verb - dare, dedí, datum

 
intima (tunica) - vnitřní vrstva cévní stěny

noun - -ae, f.

 
labium - ret

noun - í, n.

 
labium pudendí - stydký pysk

noun - -ií, n.

 
locus - místo

noun - -í, m.

malus
malus - špatný

us, a, um

 
palliatívus - zmírňující bolest

adjective - -us, -a, -um

 
parátus - připravený, hotový

us, a, um

 
parvus - malý

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace non magnus

pectorális
pectorális - prsní, hrudní

is, -e

 
prognósis - předpověď průběhu nemoci

noun - -is, f.

 
refugium - útočiště

noun - -í, n.

 
resistentia - odolnost

noun - -ae, f.

respírátórius
respírátórius - dýchací

adjective - -us, -a, -um

 
salús - spása, zdraví, zdar

noun - -útis, f.

scatula
scatula - krabička

noun - -ae, f.

 
tunica - obal

noun - -ae, f.

vocó
vocó - vzývat, volat

verb - -áre, áví, átum

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: