Doplňujte tvary imperativu a indikativu

Vydáno dne 09.02.2015

V tomto cvičení se procvičíte v koncovkách imperativu a indikativu. Určeno všem, kteří dospěli do čtvrté lekce učebnice Familia Romana.Doplňte podle vzoru chybějící slova, pište bez délek. Aemilia: “Iuliam vocá, Marce!” (vocáre) Márcus Iúliam vocat.

 1. Quíntus: „Baculum ________________________ , Marce!“ (pónere)

 2. Márcus baculum ________________________ in ménsá. (pónere)

 3. Iúlius: „Serve, ________________________ !“ (discédere).

 4. Servus eius ________________________ . (discédere)

 5. „Márce, ________________________ pecúniam in sacculó meó!“ (numeráre)

 6. Márcus pecúniam eius ________________________ . (numeráre)

 7. „Serve improbe, ________________________ “ (tacére) vocat Iulius.

 8. Servus eius improbus ________________________ . (tacére)

 9. „Aemilia, ________________________ baculum meum.“ (súmere)

 10. Aemilia baculum eius ________________________ .

 11. Iulius ________________________ Dávum. (imperáre)

 12. „ ________________________ , Dáve!“ (veníre)

Správné odpovědi: 1) pone / póne ; 2) ponit / pónit ; 3) discede / discéde ; 4) discedit / discédit ; 5) numera / numerá ; 6) numerat ; 7) tace / tacé ; 8) tacet ; 9) sume / súme ; 10) sumit / súmit ; 11) imperat ; 12) veni / vení
Přepis bublinkové nápovědy: