Opakujeme slovesa #1

Vydáno dne 11.02.2015

Cvičení je určeno všem, kteří se dostali až do páté lekce učebnice Familia Romana. Zaměřené je na doplňování sloves.Doplňte na vynechaná místa sloveso ve správném tvaru. Pište bez délek.

 1. Puella ________________________ (cantáre) carmina pulchra.

 2. Pater ________________________ (dormíre) in léctó suó.

 3. Serví ________________________ (timére) dominum et baculum eius.

 4. Máter et páter ________________________ (amáre) líberós.

 5. Iulius ________________________ (numeráre) suós nummós in sacculó.

 6. Serví improbí ________________________ (accúsáre) servós bonós.

 7. Iúlius ________________________ (súmere) baculum é ménsá.

 8. Líberí Aemíliae ________________________ (habitáre) in víllá.

 9. Ancillae ________________________ (salútáre) dominam suam

 10. Servus ________________________ (audíre) dominum.

 11. Rósae liliaque ________________________ (délectáre) puellás et féminás.

 12. „Bone serve, ________________________ (súmere) pecúniam.“

 13. In víllá Iulií serví ________________________ (vidére) pulchrum hortum.

 14. Servus ________________________ (agere), quod dominus imperat.

 15. Puerí ________________________ (rídere), quia puella plórat.

Správné odpovědi: 1) cantat ; 2) dormit ; 3) timent ; 4) amant ; 5) numerat ; 6) accúsant ; 7) súmit / sumit ; 8) habitant ; 9) salutant ; 10) audit ; 11) délectant / delectant ; 12) súme / sume ; 13) vident ; 14) agit ; 15) rídent / rident
Přepis bublinkové nápovědy: