Procvičujeme slovní zásobu #12

Vydáno dne 13.02.2015

V tomto cvičení se podíváme na slovní zásobu z první až páté lekce učebnice Familia Romana.Na vynechaná místa doplňte slovo z nabídky. Slova vpisujte ve správném tvaru. Jedno slovíčko je v nabídce navíc. násus carpere familia hortus habitáre cubiculum is fenestra foedus impluvium

  1. Iúlius cum suá familiá in villá ________________________ .

  2. Villá ________________________ magna et pulchra est.

  3. In átrió ________________________ est.

  4. Quid est in implúvió? In eó ________________________ est.

  5. Ubi sunt pulchrae rosae et lília? In ________________________ sunt.

  6. Quis agit puella? Puella rosás ________________________ , quia rosae pulchrae sunt et ea eás amat.

  7. Ubi dormiunt serví? Ií in parvís ________________________ dormiunt.

  8. Vílla Iulií duo óstia et multás ________________________ habet.

  9. Vílla Iulií magna est, quia ________________________ eius etiam magna est.

  10. Fémina Iulií pulchra est, sed ancilla eius nón est pulchra, sed  ________________________ .

Správné odpovědi: 1) habitat ; 2) eius ; 3) impluvium ; 4) ; 5) hortó / horto ; 6) carpit ; 7) cubiculís ; 8) fenestrás / fenestras ; 9) família / familia ; 10) foeda
Přepis bublinkové nápovědy: