Aktivum - pasivum

Vydáno dne 15.02.2015

V 6. lekci učebnice Familia Romana se setkáte s pasivními tvary jednotlivých sloves. Procvičte si je v tomto cvičení.Převádějte z aktiva do pasiva. Vzor: puella cantat: carmen (píseň)á puellá cantátur Vzhledem k typu cvičení se může stát, že odpovíte jinak, než je v našem řešení. Ale to neznamená, že vaše řešení bude špatné. Může být jen jiné.

 1. Márcus Quíntum pulsat – Quíntus ________________________

 2. Puella parva plórat, quia á Marcó ________________________

 3. Aemília puerós suós videt. Puerí ________________________ .

 4. Ancilla servum vocat. Servus ________________________ .

 5. Iulius interrogat servum. Servus ________________________

 6. Puella plórat. Ancilla eam audit. Puella ________________________

 7. Dominus servum malum baculó verberat. Servus malus baculó  ________________________ .

 8. Dominus nummós numerat. Nummí ________________________

 9. Serví salútant dominum. Dominus ________________________

 10. Servus malus servum bonum accúsat. Serví boní ________________________

 11. Baculum póne in mensá! Baculum ________________________

 12. Puellae et puerí ámant parentés (rodiče) suós. Parentés  ________________________

 13. Puella parva rosás carpit. Rosae ________________________

 14. Serví lectícam cum dominó suó vehunt. Lectíca ________________________

 15. Serví dominós suós vehunt. Dominí ________________________

Správné odpovědi: 1) á Márcó pulsátur ; 2) pulsátur ; 3) ab Aemiliá videntur ; 4) ab ancillá vocátur ; 5) á Iulió interrogátur ; 6) ab ancillá auditur ; 7) verberátur ; 8) á dominó numerátur ; 9) á servís salútantur ; 10) á servís malís accúsantur ; 11) ponitur ; 12) á líberís amantur ; 13) á puellá carpuntur ; 14) á servís vehitur ; 15) á servís vehuntur
Přepis bublinkové nápovědy: