Cvičení pro mediky #5

Vydáno dne 15.01.2016

Zůstaneme ještě u první deklinace, ale přidáme na gramatickém drilu.Převádějte jednotlivá spojení podle smyslu z jednotného do množného čísla a naopak. Můžete psát bez délek.

 1. epidémia ínfluenzae: ________________________

 2. fráctúra vertebrae: ________________________

 3. frácturae ulnae dextrae et ulnae sinistrae: ________________________

 4. fráctúrae coxárum: ________________________

 5. ruptúrae cochleárum: ________________________

 6. circumferentiae aortárum: ________________________

 7. vésica urínária et úréthra: ________________________

 8. ínsufficientiae tracheárum: ________________________

 9. flexúra palmae: ________________________

 10. gingíva et lingua: ________________________

 11. fráctúra columnae vertebrárum: ________________________

Správné odpovědi: 1) epidémiae ínfluenzárum / epidemiae influenzarum ; 2) fráctúrae vertebrárum / fracturae vertebrarum ; 3) fráctúra ulnae dextrae et ulnae sinistrae / fractura ulnae dextrae et ulnae sinistrae ; 4) fráctúra coxae / fractura coxae ; 5) ruptúra cochleae / ruptura cochleae ; 6) circumferentia aortae ; 7) vésicae urínáriae et úréthrae / vesicae urinariae e urethrae ; 8) ínsufficientia tracheae / insufficientia tracheae ; 9) flexúrae palmae / flexúrae palmárum ; 10) gingívae et linguae / gingivae et linguae ; 11) fráctúrae columnae vertebrárum / fracturae columnae vertebrarum
Přepis bublinkové nápovědy: