Cvičení pro mediky #6

Vydáno dne 15.01.2016

Tentokrát se podíváme na předložky, zatím stále s první deklinací. Jakmile si budete pamatovat, s kterými pády se jednotlivé předložky pojí, budete mít cestu ke zvládnutí testů otevřenou.Doplňte ke slovnímu spojení vhodnou předložku.

 1. ________ costam spúriam

  1. cum
  2. ex
  3. prope
  4. sine
 2. ________ fráctúrá ulnae

  1. ante
  2. cum
  3. per
  4. post
 3. ________ fíbulam dextram

  1. ex
  2. ínfrá
  3. pró
 4. ________ apertúram orbitae

  1. ante
  2. cum
  3. ex
  4. sine
 5. ________ circumferentia cláviculae

  1. á
  2. inter
  3. post
  4. suprá
 6. ________ gingívá et linguá

  1. apud
  2. per
  3. post
  4. sine
 7. ________ fissúrís cochleárum

  1. ante
  2. ex
  3. inter
  4. prope
 8. ________ artériís et vénís

  1. apud
  2. ínfrá
  3. suprá
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) c, 4) a, 5) a, 6) d, 7) b, 8) b
Přepis bublinkové nápovědy: