Procvičování slovní zásoby - archiváři #3

Vydáno dne 06.03.2016

Budoucí archiváři a historici si mohou procvičit slovní zásobu a základní gramatiku v následujícím cvičení.Doplňte do věty slovo podle smyslu věty ve správném tvaru.

 1. Dominus episcopus novam ecclésiam ________.

  1. cantábat
  2. cónsecrábat.
  3. délegábat
  4. manébat
 2. Litteram suam revocó et ________.

  1. annúlló
  2. cónfirmó
  3. délegó
  4. possideó
 3. Plébání missás ________.

  1. cantant
  2. cónfirmant
  3. locant
  4. revocant
 4. Carolus IV. novam villam et novam ecclesiam ________.

  1. clámábat
  2. cónsecrábat
  3. delébat
  4. locábat
 5. Privilégia vestra cónfirmámus et ________.

  1. approbámus
  2. débémus
  3. locámus
  4. revocámus
 6. Amícó nostró villam suam ________ cum agrís cultís et incultís.

  1. cónsecró
  2. délegó
  3. déleó
  4. videó
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) d, 5) a, 6) b
Přepis bublinkové nápovědy: