Imperativ futura - pro 3. osobu sg. a pl. - deponentní slovesa - cvičení #1

Vydáno dne 10.04.2016

První ze série cvičení na imperativy pro pokročilé. Cvičení zpracoval pan Jakub Adam Augustin Volf a vytvořil k němu také řadu tabulek a teoretických výkladů.Procvičme si imperativy futura deponentních sloves – tentokrát pro 3. osobu. Převeďte rozkazy do latiny. Sloveso, jež máte použít, je uvedeno v závorce. Nepište délky. Začínejte velkým písmenem a nakonec napište vykřičník.

  1. Nikdy ať nemluví (on, ona, ono)! (Loquī) ________________________

  2. Nikdy ať nelžou! (Mentīrī) ________________________

  3. Vždy ať kradou! (Fūrārī) ________________________

  4. Nikdy ať nekradou! (Fūrārī) ________________________

  5. Vždy ať strpí (on, ona, ono)! (Patī) ________________________

  6. Nikdy ať nekrade! (Fūrārī) ________________________

  7. Vždy ať přislibují! (Pollicērī) ________________________

  8. Nikdy ať nemluví (oni, ony, ona)! (Loquī) ________________________

  9. Nikdy ať nepřislíbí (on, ona, ono)! (Pollicērī) ________________________

  10. Vždy ať strpí (oni, ony, ona)! (Patī) ________________________

Správné odpovědi: 1) Nolito loqui! ; 2) Nolunto mentiri! ; 3) Furantor! ; 4) Nolunto furari! ; 5) Patitor! ; 6) Nolito furari! ; 7) Pollicentor! ; 8) Nolunto loqui! ; 9) Nolito polliceri! ; 10) Patiuntor!
Přepis bublinkové nápovědy: