Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars prima

Vydáno dne 23.07.2018

Představíme vám zjednodušenou četbu pro začátečníky od nakladatelství Klett. V tomto článku si procvičíte slovní zásobu z první kapitoly, zkontrolujete si, zda jste porozuměli textu.Expeditio periculosissima apud Limitem Romanum – pars prima

Cvičení v tomto článku se vztahují ke knize Tajemství na hranici, kterou můžete zakoupit v Libri Latini. Tentokrát si procvičíme první kapitolu, tedy stranu 6 a 7. Text knihy si můžete poslechnout také na youtube: Expeditio periculosissima apud Limitem Romanum

 1. Quem quaerit Lucius?

  1. canem
  2. librum
  3. pánem
  4. silvam
 2. Quid agit magister?

  1. Cibos rapit.
  2. Librum de vita Germanorum legit.
  3. Preparat pánem.
  4. Quaerit canem.
 3. Quis est Catulus?

  1. canis
  2. mercator
  3. puer
  4. servus
 4. Cur Catulus calorem amat Germaniae?

  1. Quia cupit cibos rapere.
  2. Quia fori imber cadit.
  3. Quia Germania frigida est.
  4. Quia statuae circum hortum stant.
 5. Cur Lucius flet?

  1. Famem habet.
  2. Magister eum verberat.
  3. Silvam timet.
  4. Solus relinquit.
 6. Quae non est silva in Germania?

  1. magna
  2. occulta
  3. perterrita
  4. prodigiosa
 7. Ubi servus Catulum vidit?

  1. In bibliotheca.
  2. In culina.
  3. In horto.
  4. In hypocausto.
 8. Jak přeložíte sloveso: odchází?

  1. discedit
  2. properat
  3. rapit
  4. rogat
 9. Jak přeložíte sloveso: zachránit?

  1. apportare
  2. dubitare
  3. gaudere
  4. servare
 10. Quo modo Lucius silvam timet?

  1. bene
  2. etiam
  3. paulum
  4. valde
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) c, 5) d, 6) c, 7) c, 8) a, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: