Procvičujeme skloňování 1. a 2. deklinace #3

Vydáno dne 29.10.2019

Naučili jste se tabulku skloňování, ale potřebujete získat jistotu v koncovkách. Zkuste tedy toto cvičení.Vyberte z nabídky správnou odpověď.

 1. dívkám

  1. puella
  2. puellae
  3. puellás
  4. puellís
 2. na stole

  1. super mensá
  2. super mensa
  3. super mensae
  4. super mensam
 3. s penězi

  1. cum pecúnia
  2. cum pecúniam
  3. cum pecúniás
  4. cum pecúniís
 4. vidím krásné růže

  1. videó rosa pulchra
  2. videó rosam pulchram
  3. videó rosás pulchrás
  4. videó rosís pulchrís
 5. za oknem

  1. post fenestrá
  2. post fenestrae
  3. post fenestram
  4. post fenestrás
 6. ve vodě

  1. in aquá
  2. in aqua
  3. in aquae
  4. in aquam
 7. před branami

  1. ante portam
  2. ante portárum
  3. ante portás
  4. ante portís
 8. ze zahrady

  1. ex hortí
  2. ex hortó
  3. ex hortórum
  4. ex hortum
 9. zlomenina nosu

  1. fráctúra násí
  2. fráctúra násórum
  3. fráctúra násum
  4. fráctúra násus
 10. jdeme do ložnice

  1. ambulámus ad cubicula
  2. ambulámus ad cubiculí
  3. ambulámus ad cubiculó
  4. ambulámus ad cubiculum
 11. okolo zdi

  1. circum múrí
  2. circum múró
  3. circum múrum
  4. circum múrus
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) d, 4) c, 5) c, 6) a, 7) c, 8) b, 9) a, 10) d, 11) c
Přepis bublinkové nápovědy: