Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars quarta

Vydáno dne 25.05.2020

Procvičíte si porozumění 4. kapitoly zjednodušené latinské četby. Zopakujete si slovíčka a podíváme se také na některé slovesné vazby.Ověřte si porozumění čtvrté kapitole v následujícím testu. Na závěr dejte vyhodnotit a zkontrolujte si správné odpovědi.

 1. Cuius fílius est Lucius?

  1. Pater Lucií interfector est.
  2. Pater Lucií litteram Z in manú habet.
  3. Pater Lucií mercátor est.
  4. Pater Lucií praefectus est.
 2. Cuius fílius est Kuno?

  1. Pater Kunónis interfector fuit.
  2. Pater Kunónis mercator fuit.
  3. Pater Kunónis míles fuit.
  4. Pater Kunónis praefectus fuit.
 3. Označte synonymum ke slovesu intellegere:

  1. cupere
  2. dolére
  3. interficere
  4. scíre
 4. Vyhledejte antonymum ke slovesu dícere:

  1. occidere
  2. parére
  3. rapere
  4. tacére
 5. Quot portae sunt circum castrum Romanum?

  1. duae
  2. quattuor
  3. trés
  4. úna
 6. Cúr mílités in castra vívunt?

  1. Ií limitem Románum custódiunt.
  2. Ií occídunt mercátórés Germánós.
  3. Ií pugnant contrá interfectórés.
  4. Ií véndunt ornámenta Germánís.
 7. Quid est sica?

  1. Sica est alimentum servórum.
  2. Sica est animal parvum.
  3. Sica est arma mílituum.
  4. Sica est herba, quae in campís crescit.
 8. Quis habet cicatricem?

  1. Harrius Potter
  2. mílités Romání
  3. pater Kunónis
  4. pater Lucií
 9. S jakým pádem se pojí sloveso parére?

  1. s ablativem
  2. s akuzativem
  3. s dativem
  4. s genitivem
 10. Vyhledejte synonymum ke slovesu rogat:

  1. cupere
  2. interrogáre
  3. parére
  4. scíre
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) d, 4) d, 5) b, 6) a, 7) c, 8) a, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: