Memrise - latina interaktivně online

Vydáno dne 02.08.2020

Webová aplikace Memrise slouží k výuce jazyků. Naleznete zde nejen kurzy v angličtině, ale také řadu cizojazyčných kurzů v češtině. Já vás ale chci upozornit na kurz Eusebia Totha, učitele Accademie Vivarium Novum, který připravil lekce k výuce podle učebnice Familia Romana.Memrise – interaktivní výuka jazyků včetně latiny

Memrise je výuková webová aplikace, díky které se můžete učit všechny jazyky světa, navíc si můžete vlastní kurzy také vytvořit. Ráda bych vás upozornila na výuku podle učebnice Familia Romana. Kurzů k této učebnici najdete na Memrise desítky, sama používám ten, který pro své žáky vytvořil Eusebius Toth, učitel v Accademia Vivarium Novum. Najdete zde nejen slovní zásobu – slovíčka latinsky – latinsky (tj. jednoduchý latinský výkladový slovník), ale také gramatické vychytávky a další. Rozhodně si zaslouží vaši pozornost. Odkaz na kurz: Familia Romana secundum Eusebius

Přepis bublinkové nápovědy: