Via Latina I/I - klíč ke cvičením

Vydáno dne 07.07.2023

Klíč k první části první lekce učebnice Via Latina. Uvádí také překlady pokynů ke cvičením.Capitulum primum/I – clavis – klíč

Rem tené! – pamatuj, zapamatuj si

1. Respondé ad interrogáta – odpověz na otázky

 1. Lárentia in campo Albánó habitat.
 2. Ita, Lárentia fémina Itala est.
 3. Minimé, Alba Longa est oppidum magnum.
 4. Minimé, Lárentia in oppidó nón habitat, ea in campó in casá habitat.
 5. Minimé, casae parvae sunt.

2. Vocábula iunge – spoj slovíčka

 1. Rosa pulchra est.
 2. Italia in Európá est.
 3. Campus Albánus pulcher est.
 4. Alba Longa magnum oppidum est.
 5. Casae parvae sunt.

Vocábula disce! – Uč se slovíčka!

3. Quid est? – Co je to?

4. Vocábula apta élige. – Vyber vhodná slovíčka.

 1. fémina
 2. in
 3. oppidum
 4. campus
 5. oppida, parvae

Ecce lingua – zaměřeno na jazyk

5. Adde terminátiónés plúrálés aut singuláres – Doplň koncovky plurálu nebo singuláru.

Exemplum: příklad

 1. Campí, parví, magní, campus, Albánus, magnus
 2. magna, magnae
 3. multí, campí, magnae, silvae
 4. oppidum Italum, multa, oppida

6. Quid nón convenit? Co se (do řady) nehodí?

 1. vílla
 2. rosís
 3. pulchrí
 4. iís

7. Scríbe est/sunt. Napiš est nebo sunt.

 1. est
 2. sunt
 3. est
 4. sunt
 5. est
 6. sunt
 7. sunt

8. Adde terminátiónés. Doplň koncovky.

 1. Italiá
 2. oppidó, campó
 3. campó
 4. casá

9. Scríbe pronómina. Napiš zájmena.

 1. is
 2. ea
 3. ea
 4. eae
 5. id
Přepis bublinkové nápovědy: