Via latina I/II - klíč ke cvičení

Vydáno dne 12.08.2023

Klíč ke cvičením druhé části první lekce učebnice Via latina. Slouží ke kontrole samostatné práce.Via latina I/II – klič ke cvičení

Rem tené – zapamatuj si! 10. Respondé ad interrogáta – odpověz na otázky:

 1. Minimé, Faustulus Laurentiaque solí habitant, sice pueró aut puellá.
 2. Minimé, Faustulus in campó manet.
 3. Minimé, núlla máter cum geminís est.
 4. Minimé, Faustulus clámat.
 5. Lupa in silvá occultat.

11. Estne vérum an falsum? Je to pravda, nebo lež?

 1. vérum
 2. falsum
 3. falsum
 4. falsum
 5. vérum

Vocábula disce – Uč se slovíčka! 12. Scríbe vocábulum aptum – napiš vhodné slovíčko:

 1. lectum
 2. casa
 3. mensa
 4. pástor
 5. lupa

13. Verba apta élige – Vyber vhodná slovíčka:

 1. vir
 2. nam, núllus
 3. officium, sed
 4. pástor
 5. geminí

14. Verba apta élige – Vyber vhodná slovíčka:

 1. ambulat, manet
 2. dormit
 3. clámat
 4. ululat
 5. plórant, sé occultat

Ecce lingua – hle, jazyk, něco o jazyce 15. Quid nón convenit? Co se nehodí? Co (do řady) nepatří?

 1. eó (dativ, ablativ) – ostatní jsou genitivy
 2. ménsa (nominativ) – ostatní jsou ablativy
 3. habitant (plurál) – ostatní jsou singuláry
 4. iís (ablativ, dativ) – ostatní jsou nominativy
 5. in (předložka) – ostatní jsou spojky

16. Adde terminátiónés vocábulórum – doplň koncovky slovíček:

 1. bonus
 2. sóla, viró
 3. núllus, sólí
 4. officium, officia
 5. parví, puerí, geminí
 6. perterritus, perterrita, geminí, perterrití

17. Scríbe prónómina – napiš zájmena:

 1. ií, iís
 2. eórum, eórum

18. Adde terminátiónés verbórum – doplň koncovky sloves:

 1. habitat, habitant
 2. manent, manet
 3. manent, dormiunt
 4. ambulat, ambulant
 5. ululat, clámat, ululant, clámant, plórant
Přepis bublinkové nápovědy: