Via latina I/III - kontrolní překlad

Vydáno dne 25.08.2023

Třetí část první lekce učebnice Via latina. Kontrolní překlad slouží samoukům ke kontrole pochopení textu.Toto/tady/hle je Larencie

Překlad je doslovný, abyste správně vnímali jednotlivá slovíčka. Překládejte ale vždy tak, aby text byl v daném jazyce logický, srozumitelný a také hezký.

Larencie je v chatrči. Faustulus už přichází, ale nejde sám, protože jsou s ním dva malí chlapci.

Faustulus veselý s chlapci vstupuje a zdraví: “Buď zdráva, moje Larencie!”

Larencie se ptá: “Kdo jsou ti chlapci? Kdo je matka chlapců? Kdo je jejich otec?”

Faustulus odpovídá: “Oni sami jsou na louce, ani matka, ani otec s nimi není, ale vlčice.” TTT *1

Larencie se směje, také chlapci se smějí. Oni již nepláčí, ale jsou veselí a na lůžku spí. Larencie však nespí, ale přemýšlí: “Jak krásní jsou chlapci! V kraji Albánském je mnoho žen TTT *2, ale jejich chlapci TTT *3 nejsou tak krásní. Dvojčata jsou krásná jako růže.” Larencie je veselá, neboť chlapci jsou zdraví, nejsou nemocní.

Také pastýř Faustulus je veselý. On sám s Larencií již nebydlí, neboť dva malí chlapci v chatrči jsou: oni s Faustulem a Larencií bydlí. Ale Faustulus se bojí a přemýšlí: “Kde je matka chlapců? Otec jejich, kde je?”

Larencie se ale nebojí: ona nyní je matka chlapců a Faustulus je jejich otec. Jejich rodina již není malá, ale je velká, protože dva synové v rodině jsou: Romulus a Rémus.

Poznámky:

1. Zatímco v češtině se ptáme stále stejným Kdo?, latina tázací zájmeno mění podle toho, zda se ptá na mužský, ženský nebo střední rod. A ještě rozlišuje jednotné a množné číslo. Tj. Quis vir… Kdo je muž…, Quae femina … Kdo je žena… Quid oppidum… Jaké město… Quí virí … Kdo jsou muži, jací muži… Quae feminae… Kdo jsou ženy, jaké ženy… Quae oppida… Jaká města…

2. atque = et TTT *4, neque = et non TTT *5, atque – atque TTT *6, neque – neque TTT *7, nec = neque

3. v češtině říkáme, že jsme nemocní, latině stačí jedno sloveso aegrotare, můžete si pomoci slovesem marodit

Překlad:
  1. Jsou sami, není s nimi ani otec, ani matka, jen vlčice.
  2. jsou mnohé ženy
  3. děti
  4. a
  5. a ne, ani
  6. a – a, a také – a také
  7. ani – ani
Přepis bublinkové nápovědy: