Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

Vydáno dne 07.04.2024

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.Perfektum a plusquamperfektum – cvičení 1

Pro začátek vyzkoušíme tvary perfekta a pluquamperfekta vybíráním z nabídky. Cílem je uvědomit si, jak jsou si tvary perfekta a plusquamperfekta blízké.

Nezapomeňte: perfektum i plusquamperfektum aktívum se tvoří z perfektního kme­ne

perfektum i plusquamperfektum pasívum se tvoří ze **supinového kmene **

V následujícím cvičení vždy vyberte ten slovesný tvar z nabídky, který odpovídá zadanému tvaru slovesa. Vždy je zadaný tvar v perfektu a vy hledejte tvar v plusquamperfektu. Vždy ve stejné osobně, čísle, rodu (aktivum a pasivum) i rodu (maskulinum, femininum, neutrum), pokud je to nutné.

 1. laudavit –

  1. laudaerat
  2. laudatus erat
  3. laudatuserat
  4. laudaverat
 2. fregistis

  1. fracti estis
  2. fractieeratis
  3. frangeratis
  4. fregeratis
 3. novisti

  1. nosceras
  2. notus eras
  3. notus es
  4. noveras
 4. scripsimus

  1. scriberamus
  2. scripseramus
  3. scripti eramus
  4. scripti sumus
 5. dormiverunt

  1. dormierant
  2. dormiti erant
  3. dormiti sunt
  4. dormiverant
 6. verberatus sum

  1. verberatus eram
  2. verberaveram
  3. verberavi
  4. verbereram
 7. secuta est

  1. secuta erat
  2. sequi
  3. sequit
  4. sequitur
 8. obliti estis

  1. obliti eratis
  2. oblitus eratis
  3. obliviscimini
  4. obliviscistis
 9. desertum est

  1. desertum erat
  2. desertus erat
  3. deseruerat
  4. deseruit
 10. tractae sunt

  1. tractae erant
  2. tractaerant
  3. tractus erant
  4. traxerant
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) d, 4) b, 5) d, 6) a, 7) a, 8) a, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: