*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Procvičujeme slovní zásobu - archiváři #2

ELEMENTARY Vydáno dne 11.03.2010

V originálních větách doplníte chybějící slovo podle smyslu.


Do jednotlivých vět doplňte podle smyslu slovo z nabídky. Všechna slovíčka najdete v našem slovníku. Buď použijte dvojité klikání - některé tvary se ale tímto způsobem zatím nevyhledají, proto zadejte hledané slovo (nejlépe v základním tvaru) do vyhledávání a slovník najde jeho význam.

  1. Dictam summam pecúniae ________ dominó Caroló solvere prómittimus.

  2. Bohémí Adalbertum in ________ éligébant.

  3. Singulís secundís fériís missam pró ________ cantábunt.

  4. Dux Boleslaus ________ sánctimóniálium ordinis sánctí Benedictí fundat.

  5. Temporibus régis Carolí in ________ Prágam multí hominés veniébant.

  6. Salútó dóminum ________ nostrum Carolum Quártum!

  7. Cúriam ________ in villá vícíná possidébitis.

  8. Rústicí ________ suó decimás dare débébunt.

  9. Litterás suás ________ et annúllat.

  10. Multás villás ________.

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Stupňujeme přídavná jména - superlativ

Nyní se podívejme, jak se v latině tvoří 3. stupeň přídavných jmen, tj. superlativ.
ELEMENTARY

Stupňujeme přídavná jména - komparativ

V následujícím článku si vysvětlíme, jak se v latině stupňují přídavná jména, nejprve se podíváme na 2. stupeň, tj. komparativ.
STARTER

Jak v latině fungují přídavná jména

V následujícím článku si vysvětlíme, jak v latině správně používáme přídavná jména. Prozatím si vystačíme s adjektivy 1. a 2. deklinace.
Copyright info:

Zachová, Jana: Latina pro historiky a archiváře.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář