*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Četba

PRE

De Colosseo

V tomto článku si přečtete, proč se Koloseum jmenuje Koloseum, kdy vzniklo a kdo ho nechal postavit. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Fábula dé ove albá errante

Studentka Pavla pro vás vytvořila další zajímavý text, tentokrát s novou gramatikou – především participii prézenta a deponentními slovesy. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Fábula dé Žofiá - pars príma

Nabízíme vám čtení pro začátečníky, které napsala studentka Pavla po ročním studiu latiny. Obsahuje gramatiku odpovídající 15 lekcím učebnice Familia Romana. Cvičení k textu pak používají slovní zásobu lekce 16. Pokračování článku »
PRE

Quintus Corinnae pulchrae salutem dicit

Milostný dopis malého chlapce přítelkyni je součástí nové učebnice latiny, kterou vydalo nakladatelství Veritas. S touto učebnicí vás seznámíme později. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Před Draculou

Na začátku letošního roku vyšla zajímavá kniha s podtitulem archeologie upíra. Její součástí jsou také středověké a raně novověké latinské texty o upírech s českým překladem. S laskavým svolením nakladatelství Argo Vám v tomto článku jeden zajímavý latinský text o upírech ukážeme. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Leonhartus Albertus

V následujícím článku se díky laskavému svolení překladatelek textu, paní Lněničkové ze Sklářského muzea a paní Vaculíkové z Knihovny Národního muzea, můžete seznámit s poněkud zvláštní básní Leonharta Alberta. Dozvíte se v ní totiž, jak se vyrábí sklo. Uvádíme včetně českého překladu. Pokračování článku »
PRE

Medicina Romana

V letošním roce přestal být vydáván latinský časopis pro mírně pokročilé Iuvenis. Jako nostalgickou vzpomínku na něj jsme připravili článek o římské medicíně, který byl v tomto časopise loni uveřejněn. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Isidor ze Sevilly - Etymologiae

V nakladatelství Oikoymenh vyšla neuvěřitelná encyklopedie Isidora ze Sevilly – Etymologie. Je to vlastně takový výkladový latinský slovník, díky kterému se můžeme seznámit s významem jednotlivých latinských pojmů a leckdy budeme velmi překvapeni. Podívejme se na ukázku. Pokračování článku »
PRE

Pygmalión

Připravila jsem pro vás ukázku z knihy Fabulae Syrae, příběh o muži, velké lásce a velké proměně. Text je psán zjednodušenou latinou a je tak přístupný každému mírně pokročilému studentovi. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Adeste fideles

Zazpívejte si další známou latinskou vánoční koledu a přeložte si její text. Pokračování článku »
PRE

Legenda o narození Ježíše Krista

Přečtěte si s námi biblický příběh o narození Ježíše Krista. Připojeno je vysvětlení obtížnějších částí a slovní zásoba. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Rorate caeli desuper

Další ukázkou zpěvu doby adventní je chorální vstupní antifona rorátních mší. Pokračování článku »
PRE

Mater altissimi regis

Poslechněte si středověkou latinskou píseň k Panně Marii, která se zpívá při rorátních mších, tj. v adventním čase. Pokračování článku »
PRE

Comenius: De sensibus

V následujícím textu se podíváme na ukázku z Komenského Orbis sensuálium pictus, konkrétně na výklad smyslů. K článku je také připojena slovní zásoba. Pokračování článku »
PRE

Mátrimónium

Nejprve si přečteme něco o manželství ve starověkém Římě, pak se naučíme nová slovíčka a přidáme cvičení. Pokračování článku »