Lingua Latina

Souhrnné opakování na deklinace #1

ELEMENTARY Vydáno dne 19.09.2008

Do textu základní modlitby doplníte správné koncovky substantiv.Souhrnné opakování deklinací #1

Do textu jedné ze základních modliteb Crédo doplňte správné tvary substantiv. Po vyhodnocení se můžete podívat na překlad celého textu.

 

remissionem peccat carn resurrectiónem, vitam aetérnam. Amen.et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesi catholicam,sanct communiónem, Patr omnipotentis, inde ventúrus est iudicáre viv sedet ad dexteram De ascendit ad cael tertia di resurréxit a mortu Sanct Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dómin nostrum:quí concéptus est de Spirit creatorem cael et terr Crédó in Deum, Patr omnipotent , natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Piláto, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad infer ,Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Souhrnné opakování na deklinace #2

Zkušenější studenti zdravotnických oborů si v tomto cvičení vyzkoušejí svoje znalosti jednotlivých deklinací, tj. od první po pátou.
ELEMENTARY

Cvičení pro mediky #5

Zůstaneme ještě u první deklinace, ale přidáme na gramatickém drilu.
ELEMENTARY

Souhrnné opakování deklinací #5

Na „lékařské“ latině si zopakujete koncovky 1., 2., 4. a 5. deklinace.
Copyright info:

Text modlitby poskytlo Vydavatelství Sypták, Brno.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.