Lingua Latina

Úvod do lékařské terminologie 2

ELEMENTARY Vydáno dne 12.11.2008

V tomto článku se podíváme na další přípony a kmeny, pomocí kterých pak tvoříme latinské lékařské „diagnózy“.Latinská terminologie 2

 

V následujícím seznamu se naučíte některé další slovní základy, které jsou potom součástí složených latinských termínů označujících jednotlivá onemocnění či zákroky.

  • rrhagia - krvácení

- enterorrhagia - krvácení ze střeva

- phleborrhagia - žilní krvácení

- próctorrhagia - krvácení z konečníku


  • rrhoea - výtok, krvácení

- úréthrorrhoea - výtok z močové trubice

- rhínorrhoea - výtok z nosu

-algoménorrhoea - bolestivá menstruace

-oligoménorrhoea - menstruace v delších odstupech

- múcorrhoea - hlenový výtok


  • emesis - zvracení

- haematemesis - zvracení krve


  • staxis - kapání, slabší krvácení

- métrostaxis - mimomenstruační krvácení

- enterostaxis - krvácení ze střeva

- gastrostaxis - krvácení ze žaludku


  • pathia - nemoc, choroba

- métropathia - onemocnění dělohy

- psýchopathia - duševní choroba


  • rrhéxis - roztržení

- myorrhéxis - roztržení svalu

- métrorrhéxis - roztržení dělohy


  • therapia - léčení, léčebný postup

- ergotherapia - léčení prací

-pharmacotherapia - léčení léky

- balneotherapia - lázeňská léčba


  • scopia - vyšetření zrakem, pomocí přístrojů

- stéthoscopia - vyšetření dýchacích a srdečních šelestů

- endoscopia - vyšetření tělních dutin


  • graphia - vyšetření přístrojovým znázorněním orgánu či zachycením jeho funkce

- tomographia - grafické znázornění orgánu v řezech


  • gramma - záznam

-skiagramma - RTG snímek

-electroncephalogramma - záznam vyšetření mozkové činnostiPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Latinská lékařská terminologie #2

Rozšiřme si slovní zásobu vhodnou pro studenty medicíny.
INTERMEDIATE

Cvičení na lékařskou terminologii #2

Vrátíme se ještě k opakování řeckých kmenů v latinském lékařském názvosloví.
PRE-INTERMEDIATE

Latinská lékařská terminologie #1

V článcích Základní slovní zásoba – zdrávka #1 – #10 jste se seznámili s těmi nejzákladnějšími slovíčky, která potřebují např. zdravotní sestřičky při svém studiu. V oddíle Latinské lékařské terminologie se seznámíte s další slovní zásobou nutnou pro studium lékařské vědy. Tento oddíl tedy navazuje na Základní slovní zásobu a rozšiřuje ji.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.