Lingua Latina

Seinerová, Vlasta: Latina pro zdravotnické školy, Lekce 7.

ELEMENTARY Vydáno dne 07.06.2009

V 7. lekci se probírají substantiva 3. deklinace, slovní zásobu si můžete procvičit v následujícím článku. 
abductió - odtažení

noun - -ónis, f.

 
abductor - odtahovač

noun - -óris, m.

 
adductor - přitahovač

noun - -óris, m.

caput
caput - hlava

noun - -itis, n.

carpus
carpus - zápěstí

noun - -í. m.

cor
cor - srdce

noun - -dis, n. organum, quod in corpore habémus et quod circulátiónem sanguinis efficit

corpus
corpus - tělo

noun - -oris, n.

dens
dens - zub

noun - dentis, m.

 
dispositió - sklon, náchylnost

noun - -ónis, f.

dolor
dolor - bolest, zármutek

noun - -óris, m.

 
exténsió - natažení

noun - -ónis, f.

 
extrémitás - končetina

noun - -átis, f.

femur
femur - stehno

noun - -oris, n.

 
flexió - ohnutí, ohýbání

noun - -ónis, f.

 
foetor - zápach

noun - -óris, n.

 
fúnctió - funkce

noun - -ónis, f.

 
ínflammátió - zánět

noun - -ónis, f.

iniectió
iniectió - injekce

noun - -ónis, f.

 
laesió - poškození

noun - -ónis, f.

malleolus
malleolus - kotník

noun - -í m. malleolus lateralis zevní malleolus medialis vnitřní

méns
méns - mysl

noun - mentis, f.

 
metacarpus - záprstí (u ruky)

noun - -í, m.

 
metatarsus - záprstí (u nohy)

noun - -í, m.

obésitás
obésitás - otylost

noun - -átis, f.

operátió
operátió - operace

noun - -ónis, f.

os
os - kost

noun - ossis, n.

ós
ós - ústa

noun - óris, n.

 
pars - část, strana

noun - partis, f.

pulmó
pulmó - plíce

noun - -ónis, m.

 
sánus - zdravý

us, a, um nón est aegrótus

tarsus
tarsus - nárt, chodidlo

noun - -í, m.

 
tumor - nádor, zduření
AmE
Přehrát

noun - -óris, m.

 
ulcus - vřed

noun - ulceris, n.

 
valétúdó - zdraví

noun - -inis, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>

Slovíčka uvádíme s laskavým svolením autorky.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Seinerová, Vlasta: Latina pro zdravotnické školy, Lekce 4.

V druhé lekci z učebnice se probírají substantiva 2. deklinace. Slovní zásobu se můžete s námi naučit on-line.
ELEMENTARY

Seinerová, Vlasta: Latina pro zdravotnické školy, Lekce 6.

V této lekci se opakuje, slovní zásobu on-line si můžete procvičit zde.
ELEMENTARY

Seinerová, Vlasta: Latina pro zdravotnické školy, Lekce 5.

V páté lekci si proberete adjektiva 1. a 2. deklinace, slovní zásobu se on-line můžete naučit v tomto článku.
Copyright info:

Seinerová, Vlasta: Latina, Úvod do latinské terminologie pro střední školy se zdravotnickým zaměřením. Fortuna 2007

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.