Lingua Latina

Hledáme ve slovníku #2

ELEMENTARY Vydáno dne 10.01.2009

V tomto článku budeme opět hledat nominativy nebo základní tvary jednotlivých slov, tak abychom je mohli najít ve slovníku. Slovní zásoba je vhodná jak pro studenty lékařských tak nelékařských oborů.Hledáme ve slovníku #2

Najít základní tvar slova je nezbytnou podmínkou správného překladu. Vyzkoušejte si, jak vám to jde. Do rámečků napište buď nominativ singuláru, u adjektiv nominativ singuláru mužského rodu, u sloves 1. osobu, indikativu aktíva, prézenta. Pište bez délek, vše krátce, pozor na zbytečné mezery.

1. simplicí
2. cordibus
3. sapientés
4. tempore
5. est
6. generí
7. hominem
8. óra
9. parentum
10. diérum Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Hledáme ve slovníku #1

Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete základní tvary sloves, pokud je musíte vyhledat ve slovníku a znáte jen tvar perfekta nebo supina.
STARTER

Procvičujeme adjektiva 1. a 2. deklinace #2

Budoucí zdravotní sestřičky si v tomto cvičení procvičí adjektiva 1. a 2. deklinace na základní slovní zásobě.
ELEMENTARY

In schólá - ve škole

Slovní zásoba tématicky se zaměřující na školu.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.