Lingua Latina

Základní slovesa - klasika #2A

STARTER Vydáno dne 09.09.2009

V přepracovaném článku se setkáte se slovesy 1. konjugace.V tomto článku se seznámíte s prvními latinskými slovesy. Latinská slovesa jsou obšírnou gramatickou kapitolou, časují se podle 4 skupin, tzv. konjugací, poučení najdete ZDE. Každé latinské sloveso se musíte učit CELÉ, to znamená celý tvar: např. laudó, áre, áví, átum - čti laudó, laudáre, laudáví, laudátum.

laudó - já chválím
laudáre - chválit - infinitiv
laudáví - pochválil jsem - perfektum (minulý čas)
laudátum - supinum, obvykle ho nelze přeložit, zato je součástí složených slovesných tvarů, především pasívních od perfektního kmene

amó
amó - milovat, mít rád

verb - -áre, áví, átum

cantó
cantó - zpívat

verb - -áre, áví, átum

 
cónfirmó - upevňovat

verb - -áre, áví, átum

festínó
festínó - pospíchat, spěšně konat

verb - -áre, áví, átum

 
ignóró - nevědět, neznat

verb - áre, áví, átum

 
iuvó - pomáhat, těšit

verb - -áre, iúví, iútum, pojí se s akuzativem

 
labóró - pracovat

verb - -áre, áví, átum

 
laudó - chválit

verb - -áre, áví, átum

memoriá teneó
memoriá teneó - pamatovat si

verb - -ére, uí, tentum

notó
notó - označovat, poznamenávat

verb - áre, áví, átum

ornó
ornó - zdobit

verb - -áre, áví , átum

óró
óró - prosit, modlit se

verb - áre, áví, átum

portó
portó - nést, přinést

verb - -áre, áví, átum

pugnó
pugnó - bojovat

verb - -áre, áví, átum

régnó
régnó - vládnout, panovat

verb - -áre, áví, átum

 
salútó - zdravit

verb - -áre, áví , átum

spectó
spectó - dívat se na něco

verb - -áre, áví, átum

 
spíró - dýchat

verb - áre, áví, átum

vocó
vocó - vzývat, volat

verb - -áre, áví, átum

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Základní slovesa - klasika 2B

Po dlouhé době připojuji seznam základních sloves 2. konjugace.
ELEMENTARY

Základní slovní zásoba, slovesa 3. konjugace - klasika #6

Podívejte se on-line na často používaná slovesa 3. konjugace.
ELEMENTARY

Základní slovní zásoba, slovesa 4. konjugace - klasika #7

Naučte se on-line nejčastější slovesa 4. konjugace.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.