Lingua Latina

Slovní zásoba k chorálu Pange Lingua

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.02.2009

Naučte se on-line slovní zásobu z chorálu Pange Lingua.Pange lingua - slovní zásoba

Zde se můžete on-line naučit slovní zásobu z chorálu Pange lingua, který najdete zde.

 
antíquus - starodávný, starobylý

-a, -um

 
cédó - kráčet, ustupovat

verb - -ere, cessí, cessum

corpus
corpus - tělo

noun - -oris, n.

 
fídés - víra

noun - -eí, f.

frúctus
frúctus - plod, ovoce

noun - -ús, m.

 
géns - rod, národ

noun - gentis, f.

 
glóriósus - slavný

-a, -um

lingua
lingua - jazyk

noun - -ae, f.

mundus
mundus - svět

noun - -í, m.

 
mystérium - tajemství

noun - -ií, n.

 
pangó - slibovat, zavazovat se

verb - -ere, pégí (též pánxí nebo pepigí)

 
praestó - vynikat, poskytovat

verb - -áre, stití, stitum

 
pretium - cena, hodnota

noun - -ií, n.

réx
réx - král

noun - régis, m.

 
rítus - zvyk, posvátný řád

noun - -ús, m.

 
sacrámentum - svátost

noun - -í, n.

sanguis
sanguis - krev

noun - -inis, m.

 
sénsus - smysl

noun - -ús, m.

 
supplémentum - doplnění

noun - -í, n.

veneror
veneror - uctívat, modlit se

verb - -árí, átus

venter
venter - břicho, lůno

noun - -tris, m.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Pange Lingua

Podívejme se na ukázku z církevní latiny, která je i dnes velice rozšířená a užívaná. V článku si můžete poslechnout a přečíst úryvek chorálu Pange Lingua, jak jej napsal svatý Tomáš Akvinský.
INTERMEDIATE

Slovní zásoba k chorálu Attende Domine

Naučte se on-line slovní zásobu z chorálu Attende Domine.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.