Lingua Latina

Historická latina #2 De re saeculari

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.03.2009

Další slovní zásoba historické latiny, tentokrát o světských záležitostech. Nyní nově s možností vyzkoušet on-line.Dé ré saeculárí

aurifaber
aurifaber - zlatník

noun - -brí, m.

carnifex
carnifex - řezník, kat

noun - -icis, m.

civitás
civitás - město

noun - -átis, f.

 
collocó - umístit, pronajmout

verb - -áre, áví, átum

 
cónsul - konzul, konšel

noun - -is, m.

corporális
corporális - tělesný

-e

díves
díves - boháč

noun - -itis, m.

 
faber - řemeslník, kovář

noun - -brí, m.

forum
forum - náměstí, tržiště, trh

noun - -í, n.

grossus
grossus - groš

noun - -í, m. , histor.

 
imperátor - císař

noun - -óris, m.

 
imperium - říše, císařský trůn, vláda

noun - -ií, n.

iúdex
iúdex - soudce, rychtář

noun - -dicis, m. historicky

 
iúrátí - konšelé

noun - -órum, m.

 
marchió - markrabě

noun - -ónis, m.

marítus
marítus - manžel

noun - -í, m.

mulier
mulier - žena, manželka

noun - -eris, f.

múnítió
múnítió - opevnění, tvrz, ochrana

noun - -ónis, f.

 
nobilis - šlechtic

noun - -is, m.

 
nóbilis - urozený, vznešený

-e

 
obsequium - poslušnost, poddanost, služba

noun - -ií, n.

 
opprimó - utiskovat

verb - -ere, pressí, pressum

 
pauper - chudý

-is

 
paupertás - chudoba

noun - -átis, f.

 
pestilentia - mor

noun - -ae, f.

régális
régális - královský

-e

 
saeculáris - světský

-e

socius
socius - tovaryš

noun - -ií, m.

útilitás
útilitás - užitek, výnos

noun - -átis, f.

vasallus
vasallus - leník, vazal

noun - -í, m.

vectígal
vectígal - dávka, poplatek

noun - -ális, n.

 
vílicus - šafář, správce

noun - -í, m.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Historická latina #1

Podívejme se na slovní zásobu potřebnou k četbě středověkých listin, zápisů, smluv a podobně.
STARTER

Procvičujeme adjektiva 1. a 2. deklinace #2

Budoucí zdravotní sestřičky si v tomto cvičení procvičí adjektiva 1. a 2. deklinace na základní slovní zásobě.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.