*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Historická latina #2 De re saeculari

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.03.2009

Další slovní zásoba historické latiny, tentokrát o světských záležitostech. Nyní nově s možností vyzkoušet on-line.Dé ré saeculárí

aurifaber
aurifaber - zlatník

noun - -brí, m.

carnifex
carnifex - řezník, kat

noun - -icis, m.

civitás
civitás - město

noun - -átis, f.

 
collocó - umístit, pronajmout

verb - -áre, áví, átum

 
cónsul - konzul, konšel

noun - -is, m.

corporális
corporális - tělesný

-e

díves
díves - boháč

noun - -itis, m.

 
faber - řemeslník, kovář

noun - -brí, m.

forum
forum - náměstí, tržiště, trh

noun - -í, n.

grossus
grossus - groš

noun - -í, m. , histor.

 
imperátor - císař

noun - -óris, m.

 
imperium - říše, císařský trůn, vláda

noun - -ií, n.

iúdex
iúdex - soudce, rychtář

noun - -dicis, m. historicky

 
iúrátí - konšelé

noun - -órum, m.

 
marchió - markrabě

noun - -ónis, m.

marítus
marítus - manžel

noun - -í, m.

mulier
mulier - žena, manželka

noun - -eris, f.

múnítió
múnítió - opevnění, tvrz, ochrana

noun - -ónis, f.

 
nóbilis - urozený, vznešený

-e

 
nobilis - šlechtic

noun - -is, m.

 
obsequium - poslušnost, poddanost, služba

noun - -ií, n.

 
opprimó - utiskovat

verb - -ere, pressí, pressum

 
pauper - chudý

-is

 
paupertás - chudoba

noun - -átis, f.

 
pestilentia - mor

noun - -ae, f.

régális
régális - královský

-e

 
saeculáris - světský

-e

socius
socius - tovaryš

noun - -ií, m.

útilitás
útilitás - užitek, výnos

noun - -átis, f.

vasallus
vasallus - leník, vazal

noun - -í, m.

vectígal
vectígal - dávka, poplatek

noun - -ális, n.

 
vílicus - šafář, správce

noun - -í, m.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Vítejte na webu Latina-zdarma.cz

Latina je velmi krásný, současně ale také velmi obtížný jazyk. Proto jsou tu naše stránky, aby vás učení latiny bavilo.
ALL LEVELS

Rubriky na našem webu

Co všechno vám naše webové stránky nabízejí, kde najdete cvičení, písničky, vysvětlení gramatiky nebo slovní zásobu, se můžete dočíst v tomto článku.
ELEMENTARY

Předložky s ablativem a "obojí" předložky

On-line si procvičte předložky se šestým pádem a také těch několik, které se pojí jak s ablativem, tak s akuzativem.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář