Lingua Latina

Attende Domine

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.03.2009

Poslechněte si další ukázku z církevní latiny – chorální responsorium pro dobu postní s názvem Attende Domine.Attende Domine

(v Jednotném kancionále číslo 320)

Text i nápěv tohoto chorálu vznikly ve Francii v 17. století. Obsahově text odpovídá myšlence doby postní, ve které se také zpívá.
Jedná o tzv. responsorium, což je takový druh chorálu, kde se střídají verše s odpovědí lidu. V liturgické hudbě se s takovými zpěvy můžeme setkat velice často, jsou totiž praktické zejména pro různé průvody nebo procesí, kdy u sebe lidé nemohou mít text písně. Krátké odpovědi (tzv. responsoria) však není problém zpívat zpaměti.
Chorál Attende Domine se zpívá například na Popeleční středu při průvodu k udělování popelce – označení popelem. Můžete si poslechnout také jeho nahrávku (z důvodu omezené velikosti souboru je nahrávka rozdělena do dvou částí).

Responsorium: Attende TTT *1 , Domine, et miserere TTT *2 , quia peccavimus TTT *3 tibi.

1. Ad te, Rex summe TTT *12 , omnium Redemptor, TTT *13
oculos TTT *14 nostros sublevamus TTT *15 flentes, TTT *16
exaudi TTT *17 Christe, supplicantum TTT *18 preces. TTT *19 R.

2. Dextera TTT *20 Patris, lapis angularis, TTT *21
via salutis TTT *22 , ianua caelestis, TTT *23
ablue TTT *24 nostri maculas delicti TTT *25R.

3. Rogamus TTT *26 , Deus, tuam maiestatem, TTT *27
auribus sacris TTT *28 gemitus TTT *29 exaudi,
crimina TTT *30 nostra placidus indulge TTT *31R.

4. Tibi fatemur TTT *32 , crimina admissa, TTT *33
contrito corde TTT *34 pandimus occulta, TTT *35
tua, Redemptor, pietas ignoscat TTT *36R.

5. Innocens captus TTT *37 , nec repugnans TTT *38 ductus,
testibus TTT *39 falsis pro impiis damnatus, TTT *40
quos redemisti TTT *41 , tu conserva TTT *42 , Christe. R.


Česká verze chorálu:

Odpověď:
Ó, slyš a shlédni k nám, smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili tobě.

1. Králi nejvyšší, Spasiteli všeho,
oči slzící k tobě pozvedáme,
vyslyš, Kriste náš, ponížené prosby.

2. Pravice Boží, uhelný jsi kámen,
cesta spasení, jistá nebes brána,
omyj ze všech nás skvrny našich hříchů.

3. Bože, prosíme před tvou vznešeností:
svatým sluchem svým uslyš naše lkání,
všechny proviny odpusť s laskavostí.

4. Viny spáchané tobě vyznáváme,
srdcem zkroušeným také skryté hříchy,
ty, náš zachránce, ospustíš je vlídně.

5. Bez viny jatý, zlobě nevzpíráš se,
křivým svědectvím vydán za bezbožné,
co jsi vykoupil, zachovej, ó Kriste.

 
Překlad:
 1. attendo = dávat pozor, pozorně naslouchat
 2. misereor = smilovat se
 3. quia = neboť, pecco = hřešit
 4. summus = nejvyšší
 5. redemptor = vykupitel
 6. oculus = oko
 7. sublevo = pozvednout
 8. flens = plačící
 9. exaudio = vyslyšet
 10. supplicans = pokorně prosící
 11. prex,–cis = prosba
 12. summus = nejvyšší
 13. redemptor = vykupitel
 14. oculus = oko
 15. sublevo = pozvednout
 16. flens = plačící
 17. exaudio = vyslyšet
 18. supplicans = pokorně prosící
 19. prex,–cis = prosba
 20. dextera = pravice
 21. lapis angularis = uhelný kámen
 22. via = cesta; salus, -tis = spása
 23. ianua = brána; caelestis = nebeský
 24. abluo = smývat
 25. macula = skvrna; delictum = provinění
 26. rogo = prosit
 27. maiestas = vznešenost
 28. auris = ucho, sluch; sacer = svatý
 29. gemitus = nářek
 30. crimen = obvinění, provinění
 31. placidus = laskavý; indulgeo = být shovívavý
 32. fateor = vyznávat
 33. admissus = spáchaný
 34. contritus = ztrápený; cor, -dis = srdce
 35. pando = otvírat, vyjevovat; occultus = skrytý
 36. pietas = spravedlnost, zbožnost, láska; ignosco = odpouštět, promíjet
 37. innocens = neškodný, bez viny; captus = chápaný, jatý
 38. repugno = odporovat
 39. testis = svědectví
 40. impius = bezbožný; damnatus = odsouzený
 41. redimo, -ere, -emi, -emptum = vykoupit
 42. conservo = zachovávat


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovní zásoba k chorálu Attende Domine

Naučte se on-line slovní zásobu z chorálu Attende Domine.
INTERMEDIATE

Slovní zásoba církevní latiny #1

Na těchto stránkách se často setkáte s texty, které vznikly ve středověku, jejich překlad je obtížný, protože volně přístupný slovník tzv. historické latiny prozatím neexistuje. Podívejte se tedy, na některá slovíčka, tentokrát týkající se církve. Nyní nově s možností vyzkoušet on-line.
STARTER

Via latina I/III - kontrolní překlad

Třetí část první lekce učebnice Via latina. Kontrolní překlad slouží samoukům ke kontrole pochopení textu.

Copyright info:

Text: Jednotný kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí
Nahrávka: autor článku

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.