Lingua Latina

Rubriky na našem webu

ALL LEVELS Vydáno dne 26.05.2009

Co všechno vám naše webové stránky nabízejí, kde najdete cvičení, písničky, vysvětlení gramatiky nebo slovní zásobu, se můžete dočíst v tomto článku.Rubriky

Na našem webu www.latina-zdarma.cz najdete celou řadu cvičení, testů, vysvětlení gramatický jevů, ale také zábavy, vtipy, písničky, dokonce i latinskou moderní konverzaci a převyprávěné a ozvučené pohádky a povídání. Články přibývají a někdy je poněkud složitější se rozhodnout, do které rubriky jednotlivý článek zařadit. V tomto článku tedy uvedu přehled jednotlivých rubrik, co všechno v nich můžete najít a jak se v nich jednoduše orientovat. Kompletní mapu všech rubrik a jejich podrubrik najdete zde.

Četba

V této rubrice najdete “souvislé texty”. Ne každý si pod tímto pojmem představíme totéž. Do rubriky Četba se tak vešly:

  • v podrubrice “Církevní” – gregoriánský chorál, latinský mešní řád, modlitby
  • v podrubrice “Pro začátečníky” – zjednodušené texty, cvičné texty pro začátek vašeho studia latiny a také překlady z češtiny do latiny, např. převyprávěné pohádky, často doplněné zvukovou nahrávkou. Takový článek, který je doplněn zvukovými nahrávkami je často označen sluchátky 
  • v podrubrice “Středověké” – originální ukázky z děl vznikajících cca od roku 1000 n.l. prozatím až do současnosti , přibudou-li texty pozdější, určitě vznikne rubrika textů novověkých a moderních
  • v podrubrice “Starověké” pak najdete originální díla z doby starověku, v současnosti např. Caesarovy Zápisky o válce galské

Gramatika

V této rubrice najdete vysvětlení latinské mluvnice, ale také celou řadu cvičení. Každý typ článku je popsán a má také odlišnou ikonku.

V takto označeném článku najdete vysvětlení gramatického jevu, příklady, přehledné tabulky.

V takto označeném článku naopak najdete cvičení procvičující konkrétní gramatický jev, v každém cvičení je po vyhodnocení vidět vaše úspěšnost a také jsou vysvětleny vaše chyby i správné odpovědi. Prozatím můžu říct, že procvičovacích článků je v rubrice Gramatika převážná většina. A bude tomu tak i nadále. Vysvětlení mluvnice si můžete najít v učebnicích, najít ale učebnici, která má také klíč ke cvičením, už není tak snadné, proto jsou tu naše cvičení, abyste si ověřili, jak jednotlivé mluvnické jevy zvládáte.


Informace

Přesně v souladu s latinským významem slova informatio – představa, obrys (ale také poučení a výklad), naleznete v této rubrice obecné informace týkající se latiny a našeho webu. Seznámíte se tu s latinskými učebnicemi, webovými stránkami orientujícími se na latinu, najdete tu odkazy na tyto stránky a další důležité informace.


Konverzace

Konverzace nebo-li Colloquium Latinum je rubrika, která se určitě ještě bude rozvíjet. Chtěli bychom vám v ní ukázat, že latina není ani zdaleka mrtvý jazyk a že je možné jí leccos vyjádřit a používat ji i v běžném životě. V neposlední řadě si klademe za cíl upozornit vás na to, že pokud ne dnes, v minulosti se latinou určitě mluvilo, a tak lze v tomto jazyce vyjádřit běžné věci, které nás obklopují, pohovořit si o svých starostech, o svojí rodině, o svojí práci. Tyto lekce jsou ozvučené a rozhovory si tak můžete také poslechnout.


Latina kolem nás

Každý z nás se s latinou setkává téměř denně a možná o tom ani neví. No jen si vzpomeňte, jestli náhodou cestou do školy či do práce nechodíte kolem nějakého sloupu nebo pomníku s latinským nápisem. Takových památek stojí v našich městech spousty. V článcích v této rubrice se společně podíváme na některé latinské nápisy kolem nás a vysvětlíme si jejich význam, aby se pro vás jejich čtení stalo snazším.


Slovní zásoba

Slovní zásoba je poměrně nepřehledná rubrika. Obsahuje totiž několik typů článků:

Pod touto ikonou naleznete soupisy slovíček, které jsou určené k naučení a můžete si je poměrně velmi efektivně prozkoušet pomocí vloženého programu. Prozatím jsou slovníková hesla především “překladová”, ale v budoucnu bude náš slovník spíše výkladový. K řadě slovíček najdete obrázek a do budoucna určitě i zvukovou nahrávku všude tam, kde byste tápali s výslovností. Díky laskavosti autorů jednotlivých latinských učebnic, najdete v rubrice Slovní zásoba také slovíčka z jednotlivých učebnic.

Pod touto ikonou naleznete články o problematických latinských slovíčkách, jejich objasnění, porovnání, příklady.

Tato ikonka pak uvádí cvičení, obvykle nazvané Procvičujeme slovní zásobu … V tomto cvičení si můžete procvičit nejen, jak znáte sama slovíčka, ale také jak si poradíte s jejich formou, tj. časováním a skloňováním. Vlastně je to takové procvičování slovní zásoby v praxi, protože k čemu by vám bylo, že víte, jak se řekne milovat, ale neuměli byste se zeptat: “Miluješ mě?” Tato cvičení na slovní zásobu rozvíjejí současně znalosti mluvnice a jsou tak důležitým doplňkem cvičení v rubrice Gramatika.


Testy

V této rubrice najdete souhrnné procvičování různých mluvnických jevů. Prozatím jsou testy rozděleny na klasické a lékařské a dále podle úrovně. Pro začínající jsou tu testy v úrovni Starter a Elementary, pro pokročilejší pak Intermediate.


Výslovnost

Výslovnost je velmi diskutovanou otázkou pokud jde o latinu. Jednotlivé články věnované výslovnosti, ale také ozvučené cvičení, najdete právě v této rubrice.


Zábava

Tato rubrika se prozatím vyvíjí. Najdete v ní vtipy, moderní písničky, hádanky a v současnosti také memorábilia, vlastně slova, která z latiny přejaly ostatní jazyky a v různých podobách se používají dodnes.


To je k rubrikám prozatím všechno. Věřím, že se budete na našem webu dobře orientovat a bude se vám s námi latina dobře učit. Na závěr jen připomenu, že stále hledáme zapáleného ilustrátora.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Slovník na našem webu

V tomto článku bych ráda vysvětlila, jak je to se slovníkem na našem webu. Především chci upozornit, že funguje dvojité klikání jako na mateřské HFE.
ALL LEVELS

Vítejte na webu Latina-zdarma.cz

Latina je velmi krásný, současně ale také velmi obtížný jazyk. Proto jsou tu naše stránky, aby vás učení latiny bavilo.
ELEMENTARY

Vítejte na webu pro studenty latiny

Ať už vás latina fascinuje svojí dokonalostí nebo ji proklínáte před zkouškami, navštivte s námi její okouzlující svět.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.