Lingua Latina

4. konjugace - imperfektum

ELEMENTARY Vydáno dne 30.05.2009

Dokončíme výklad imperfekta a představíme si tabulku koncovek sloves 4. konjugace.Imperfektum - 4. konjugace

Slovesa 4. konjugace tvoří imperfektum obdobně, jako slovesa konjugace 3. To znamená, že mezi znak -ba- a kmen vkládají ještě hlásku -é-.

Imperfektum 4. konjugace, vzor audió
1. os.audi-é-ba-mslyšel jsemaudi-é-ba-rbyl jsem slyšen
2.os.audi-é-bá-sslyšel jsiaudi-é-bá-risbyl jsi slyšen
3.os.audi-é-ba-tslyšelaudi-é-bá-turbyl slyšen
1.os.audi-é-bá-musslyšeli jsmeaudi-é-bá-murbyli jsme slyšeni
2.os.audi-é-bá-tisslyšeli jsteaudi-é-bá-miníbyli jste slyšeni
3.os.audi-é-ba-ntslyšeliaudi-é-ba-nturbyli slyšeni

Jako příklad si můžeme uvést např.:

custódi-é-bam - hlídal jsem
dormi-é-bá-s - spal jsi
fíni-é-ba-t - končil
inveni-é-bá-tur - byl vynalezen
puniébámur - byli jsme trestáni
sciébátis - věděli jste
sepeliébátur - byl pohřbenPokračovat můžete zde:

STARTER

Procvičování slovní zásoby - archiváři #3

Budoucí archiváři a historici si mohou procvičit slovní zásobu a základní gramatiku v následujícím cvičení.
ELEMENTARY

1. konjugace - imperfektum

V tomto článku si ukážeme tvary imperfekta pro 1. konjugaci.
ELEMENTARY

2. konjugace - imperfektum

V tomto článku si ukážeme přehlednou tabulku s koncovkami 2. deklinace v imperfektu.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.