Lingua Latina

Procvičujeme zájmena #3

PRE Vydáno dne 10.06.2009

V tomto cvičení si procvičíte zájmena quis, quid a quí, quae a quod. 1. ________ técum venit? Paulus.

 2. In hác domú vívámus, ________ aedificábámus.

 3. Is, ________ dícébat id.

 4. Feminae, ________ nátás vidémus.

 5. Mílités vidémus, dé ________ loquébantur.

 6. Ea rosa id est, ________ Marcus mihí portábat.

 7. Captíví, ________ fugiébant.

 8. Herba, ________ mihí placet.

 9. Bellum, ________ finiébat.

 10. ________ est pulchrum?

 11. Eum virum amó, ________ mécum vidés.

 12. ________ habés? Líbellum.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Procvičujeme zájmena #3

Cvičení je určeno všem, kteří v učebnici Familia Romana pokročili do čtvrté lekce.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #3

V tomto cvičení si vyzkoušíte orientaci ve tvarech zájmena hic, haec, hoc – ten, ta, to.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena - #3

Procvičme si vztažná a tázací zájmena v následujícím cvičení.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.