*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Zájmenná adjektiva

ALL LEVELS Vydáno dne 04.10.2009

Zvláštní skupinou, řazenou mezi zájmena, je také několik slov označovaných jako „zájmenná adjektiva“. Jak již název napovídá, bude se jednat o slova na rozhraní přídavných jmen a zájmen.Zájmenná adjektiva (Adiectiva pronominalia)

Speciální skupinou, ojedinělou v latině, jsou přídavná jména s prvky zájmen. Zájmenná jsou proto, že mají charakteristické koncovky genitivu a dativu singuláru zájmen, ostatní tvary se skloňují podle přídavných jmen prvních dvou deklinací.

Jelikož mají všechna stejné koncovky, jsou v následující tabulce zobrazeny pouze ony koncovky. Je zbytečné dělak několik tabulek se stejným účelem, akorát s jiným slovem.

Jednotné číslo
Pád
Mužský rod
Ženský rod
Střední rod
Nominativ
-US (-ER)
-A
-UM
Genitiv
-ÍUS
Dativ
Akuzativ
-UM
-AM
-UM
Vokativ
-
-
-
Ablativ

 

Množné číslo
Pád
Mužský rod
Ženský rod
Střední rod
Nominativ
-AE
-A
Genitiv
-ÓRUM
-ÁRUM
-ÓRUM
Dativ
-ÍS
-ÍS
-ÍS
Akuzativ
-ÓS
-ÁS
-A
Vokativ
-
-
-
Ablativ
-ÍS
-ÍS
-ÍS

Vokativ není vyznačen, pochopitelně, chcete-li zvolat nějakým zájmenným adjektivem, můžete, ale nedělá se to často, proto jsou tvary proškrtnuty.

A o jaká slova že se to jedná?

 • Alter, altera, alterum
 • Alius, alia, aliud
 • úllus, úlla, úllum
 • núllus, núlla, núllum
 • sólus, sóla, sólum
 • tótus, tóta, tótum
 • uter, utra, utrum
 • neuter, neutra, neutrum
 • uterque, utraque, utrumque

Příklady:

Alteríus, núllá ré , tótí, neutórum, sólís, úllás, utramque*, neutró, alií, aliís
U adjektiva uterque se skloňuje první část UTER-UTRA-UTRUM. Druhá - QUE - je neměnná.

Alius, alia, aliud mají genitiv shodný se zájmenným adjektivem alter,-a,-um: ALTERÍUS

Závěr

 • Zájmenná adjektiva se skloňují podle přídavných jmen 1. a 2. deklinace s výjimkou 2. a 3. pádu jednotného čísla
 • Genitiv a dativ singuláru je shodný pro všechny tři rody, -ÍUS, -Í
 • Neutrum - střední rod - je slovo odvozené od zájmenného adjektiva, které znamená "žádný z obou," čili ani mužský, ani ženský rod
 • Alter je také použitelné jako číslovka, používá se ale většinou při popisu dvou věcí, osob, např. Jeden zpívá, druhý tancuje. Oproti tomu číslovka secundus,a,um se užívá častěji při výčtu: První den je pondělí, druhý je úterý, třetí středa....
 • Jelikož ve větě používáme jen jeden zápor, máme dvojice úllus x núllus a uter x neuter. V kladné větě užijeme núllus a neuter, v záporné pak úllus a uter.


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Opakujeme slovesa #1

Cvičení je určeno všem, kteří se dostali až do páté lekce učebnice Familia Romana. Zaměřené je na doplňování sloves.
ELEMENTARY

Marcus dé familiá

Chcete si procvičit slovíčka týkající se členů rodiny? Máte rádi číslovky? Pak si poslechněte vyprávění Marca o své velké rodině, pokuste se sestavit její „strom“ a k jednotlivým členům rodiny dopsat věk a další informace.
STARTER

Doplňte tvary akuzativu

Článek je určen všem, kteří se dostali v učebnici Familia Romana až ke čtvrté lekci. Jednoduché drilové cvičení, ve kterém si pocvičíte doplňování tvaru akuzativu a zopakujete slovesa.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář