Lingua Latina

Procvičujeme řadové číslovky #1

ELEMENTARY Vydáno dne 04.01.2010

Procvičíme si řadové číslovky.Vyberte z nabídky správný tvar řadové číslovky.

septem

  1. ________ fuérunt régés Rómání: ________ fuit Rómulus, secundus Numa Pompilius, tertius Tullus Hostílius, quartus Ancus Marcius, quíntus Tarquinius Priscus, sextus Servius Tullius, septimus Tarquinius Superbus.

  2. ________ belló Púnicó P. Cornélius Scípió Áfricánus Minor Cartháginem évertit.

  3. Cohors erat ________ pars legiónis Rómánae.

  4. Manipulus erat ________ pars legiónis Rómánae.

  5. Centuria erat ________ pars legiónis Rómánae.

  6. Quóta hóra est? ________

  7. Prímus diés ménsis apud Rómánós Kalendae vocábátur, Nónae erant diés ________ aut ________, Ídús tertius decimus aut quíntus decimus.

  8. ________ digitus manús húmánae vocábátur pollex, quia maximé omnium pollet.

  9. ________ digitus manús húmánae vocábátur index, quó TTT rés indicámus.

  10. Tertium digitum medium dícimus á positióne, quia medius est, quartum vocábant Rómání digitum ánulárium, quia ánulós portábat, ________ vocábátur minimus.

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Záložka: číslovky

Připravili jsme pro Vás záložku s latinskými základními a řadovými číslovkami.
ELEMENTARY

Řadové číslovky 1 - 20

Nejprve se naučíme jednotlivé číslovky.
ELEMENTARY

Procvičujeme řadové číslovky #2

Byl jeden domeček a v tom domečku 15 bytečků a v každém bytečku jedna rodinka. Když poskládáte začáteční písmena jejich jmen, dostanete jedno staré latinské přísloví.
Copyright info:

Kamil Furst: Latinská cvičebnice, Praha 1946

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.